Banner Minimer

Aktuelt
I løpet av våren runder boligbyggelagene 1 million medlemmer. Boligbyggelagene er også størst i Norge på boligforvaltning.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Vellykket Teknisk Aften
Teknisk Aften 2017 ble arrangert på Byggmakker Per Strand 15.februar i regi av OMT BBL. Mange styreledere og styremedlemmer fra boligselskapene deltok, og det var mange tema på programmet....

Kategori: Aktuelt | Les mer...

I 2016 fikk boligbyggelagene i overkant av 58 000 nye medlemmer. Det totale antall medlemmer er nå 990 000 og fjoråret ble femte året på rad med kraftig medlemsvekst.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I sin høringsuttalelse til nye tekniske forskrifter, TEK 17, støtter NBBL formålet om at det skal bli enklere og rimeligere å bygge og at regler som gjør det dyrere og unødvendig komplekst skal fjernes. 

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har man valgt å utsette en regulering av de uklarhetene og problemstillingene korttidsutleie kan skape i sameier. Departementets begrunnelse er at delingsøkonomiutvalget vil se på disse spørsmålene.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

OMT BBL har ny Forkjøpsrettportal
OMT BBL har tatt i bruk Forkjøpsrettportalen. I forkjøpsrettportalen kan du se boligene som er utlyst på forkjøpsrett. Her kan du også melde forkjøp hvis du fin...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viser at boligbyggelagene i Norge bidro til igangsetting av 4 207 boliger i 2016. Det er syvende året på rad med økning, og det er det høyeste antall boliger siden 2007.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Invitasjon Teknisk aften 2017
Teknisk Aften 2017 arrangeres onsdag 15.februar kl 18:00 på Byggmakker Per Strand. Styreledere og styremedlemmer inviteres til et faglig arrangement med varierte og spennende temaer. Påmel...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

En utbredt utrulling av fjernvarme kan bli et hinder for å hente ut potensialet som ligger i solenergi.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Regjeringen har lagt fram forslag til ny eierseksjonslov som snart skal behandles av Stortinget. Målet er ikrafttredelse 1.7.2017. Avdelingsdirektør Henning Lauridsen skriver at Regjeringen skal ha ros for en rekke forslag til forbedringer og klargjøringer som NBBL mener vil være gode tiltak. Men loven kan bli enda bedre ved å gjøre ytterligere justeringer.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Hør hvorfor NBBLs Henning Lauridsen tror regjeringens forslag til endringer i eierseksjonsloven gir kranglefanten vetorett.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Nestleder i Arbeiderpartiet og leder av partiets programkomite vil sette boligpolitikk på dagsorden foran stortingsvalget. Dette sier Hadia Tajik i et oppslag i VG 19. januar. 

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 3
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Det klokt at regjeringen foreslår at sameier selv skal bestemme hvordan parkeringsplassene skal fordeles i sitt forslag til revidert sameierlov, skriver NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen i VG.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen skriver i dagens Dagbladet at Regjeringen gir kranglefanten vetorett i nytt forslag til eierseksjonslov.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

20 år i OMT BBL
Den 6.januar kunne Synnøve Næss feire 20-årsjubileum i boligbyggelaget. Synnøve jobber i forvaltningsavdelingen i OMT BBL, og er kontaktperson for Narvik Boligstiftelse. Jubi...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Tall fra NBBLs prisstatistikk over borettslagsboliger viser en økning på 1,0 prosent i 4. kvartal 2016.  Vi må tilbake til 2006 sist prisveksten var høyere i 4. kvartal.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Prosjekt Kirkegata 52
Prosjekt i Kirkegata 52 kommer, fase nå er oppstart av detaljregulering.  Prosjekt Kirkegata 52 er en boligblokk sentralt beliggene på Frydenlund. 14-16 gjennomgående leilighet...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Åpningstider i jula
Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBL takker for godt samarbeid i 2016 og ønsker alle en fredfull jul og et godt nytt år. Også i år gir vi et bidrag til Shelter Norway. Det er en stiftelse som støtter fattiges arbeid for bedre boliger og bomiljø i Tanzania, Kenya og Zimbabwe. 

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til ny eierseksjonslov, i tillegg til at det er utarbeidet fire utredninger i forbindelse med forslag til loven.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 50
Les mer om forkjøpsrett her.  Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBL deltok på høring i Stortingets energi- og miljøkomité om endringer i plan- og bygningsloven torsdag 15. desember. 

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL er lettet over at unntaksregelen på 10 prosent beholdes og at det kun blir en moderat skjerping av den mye omtalte boliglånsforskriften. 

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Se den her :-)

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), synes dette er kjempegode nyheter.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boligprisene til OBOS og Eiendom Norge har en liten stigning i november, mens GARANTI Eiendomsmegling sin prisstatistikk har en liten nedgang.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I desember sender regjeringen sitt forslag til ny eierseksjonslov til Stortinget. Et lovutvalg kom i 2014 med tre forslag til endringer som alle er mer gunstige for investorer enn de som kjøper for å bo.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Denne onsdagen arrangerte NBBL frokostmøte med temaet boligskapt ulikhet med 130 tilhørere i speilsalen på Grand Hotel. Sigrunn Aasland fra tankesmien Agenda snakket om økende ulikhet i Norge. Det ble holdt politisk debatt med Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre i panelet, ledet av Martine Aurdal.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Husk å bytte batteri i røykvarseleren!
1. desember er brannvarsIerens dag og god anledning for styrer i borettslag og sameier til å oppfordre beboere til batteribytte og sjekk av varsleren. Vi minner også om hvem som har ansvar...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 48
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Økende boligpriser gir de med lavere inntekter færre muligheter og redusert sosial mobilitet.  
Aasland vil presentere interessante funn fra forskingen til den amerikanske professoren Raj Chetty.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Medlemsdag på G-Sport torsdag 24.november
Visste du at boligprisene i Oslo har økt mer enn 2000 kroner dagen det siste året? Bli med på frokostmøtet vårt 30. november på Grand Hotell og diskuter "Boligskapt ulikhet".

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Ny medlemsfordel: 5 % bonus på Expert
Nå får du som medlem i OMT BBL 5 % BONUS på alt du handler på Expert. Fra 10.-12.november får du dessuten 10 % rabatt på varer til ordinær pris. Rabatten...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Administrerende direktør i NBBL, Thor Eek synes signalene om snusirkler i TEK17 fra Sanner og regjeringen er interessante.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt ut forslag til forenklinger av byggteknisk forskrift, nye TEK17 på høring. Målet er at endringene skal komme kjøperne til gode i form av billigere boliger.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Fortsatt prisstigning i det meste av landet i oktober.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

En baderomsoppussing vil kunne bli en omfattende affære. Er badet gammelt og slitt er det som regel ikke tilstrekkelig å legge nye fliser og bytte baderomsinnredning.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 43
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Førstegangskjøpere og lavtlønnede vil rammes hardt av Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsregler. Det finnes mer egnede tiltak for å stabilisere boligprisutviklingen enn å gjøre det enda vanskeligere å få kjøp seg et sted å bo. Derfor må bankenes fleksibilitetskvote på 10 prosent opprettholdes.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Seks stortingsrepresentanter fra Ap har fremmet et Dokument 8 forslag om en mer aktiv boligpolitikk. Det har vært høring om representantforslaget i kommunal- og forvaltningskomiteen hvor NBBL deltok.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL representert ved Thor Eek og Bente Johansen kom med en rekke innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med høring om statsbudsjett 2017.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 42
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Onsdag 30. november arrangerer NBBL sitt årlige frokostmøte på Grand Hotell, Oslo. Tema er boligskapt ulikhet.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Ny medlemsfordel - Rabatt og bonus hos Tilbords
Tilbords er ny samarbeidspartner på Medlemskortet. Spar penger på ting til hjemmet.  Som medlem i OMT BBL får du 10% rabatt på varer til ordinær pris og 5% bonus&...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 41
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

I statsbudsjett 2016 ble det endelig opprettet en egen tilskuddsramme til heis i eldre lavblokker, og rammen var på 90 mill. kroner. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 kuttes dette til 70 mill. kroner.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I en tid hvor de boligpolitiske utfordringene fyker oppover på den politiske dagsorden, legger regjeringen fram et budsjett som ikke signaliserer noen sterk vilje fra statlig hold til å bidra til større aktivitet i boligsektoren.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Prisen på borettslagsboliger økte 1,3 prosent i 3. kvartal. Det siste året har prisen på borettslagsboliger økt med 5,3 prosent. Det viser tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Prisen på boliger i borettslag økte med 1,3 prosent i 3. kvartal. Siden nyttår har boligprisene økt med hele 6,1 prosent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Stortinget har besluttet at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. NBBL inviterte derfor, sammen med BNL, Nelfo, Efo, Naturvernforbundet, Bellona og Zero, politikere og myndigheter til et innspillsmøte på fredag. Ulike aktører delte sine forslag til hvilke virkemidler som må til for å nå dette målet.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Stortinget har tidligere vedtatt at flere tilskudd fra Husbanken skal overføres kommunenes rammetilskudd i forbindelse med nye oppgaver til kommunene.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 39
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Mange borettslag og sameier arrangerer dugnad et par ganger i året. Det er først og fremst for å få rusket opp i fellesarealene og få unna enkelt vedlikeholdsarbeid for en billig penge. I tillegg er det en god anledning for beboerne til å treffes og bli bedre kjent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 38
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 37
Kategori: Aktuelt | Les mer...

Dyr er lov i de aller fleste borettslag. Denne videoen gir deg oversikt over de viktigste reglene.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Kontoret holder stengt fredag 9.september
Boligbyggelaget holder stengt fredag 9.september i forbindelse med intern opplæring. Vi har åpent som normalt fra mandag 12.september.  Kategori: Aktuelt | Les mer...

Offisiell åpning av Villa Furugården
Mandag 5.september ble Villa Furugården offisielt åpnet av Narvik Boligstiftelse og Narvik kommune. Rundt 30 inviterte gjester deltok under åpningen. Villa Furugården er hjem...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

OBOS, Eiendom Norge og GARANTI Eiendomsmegling sin prisstatistikk for august viser fortsatt sterk boligprisøkning i Oslo.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 36
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Selv om boligmarkedet har store geografiske forskjeller, opplever NBBLs boligbyggelag en jevn vekst av nye medlemmer. Obos melder til E24.no av det går mot rekord av nye medlemmer i år.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 35
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Hett marked krever kalde hoder
Spesielt i Oslo og store deler av det sentrale Østlandet er det kamp om boliger som er til salgs. Tilbudet er langt lavere enn etterspørselen, samtidig som boliglånsrenten er lav. Det gir høy temperatur i boligmarkedet.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Befolkningsvekst, boligpriser og boligbehov
Befolkningsvekst og stigende boligpriser har bidratt til å øke igangsettingstillatelser av boliger i 2016. SSB sin statistikk viser at antall tillatelser i første halvår var 17 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2015.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL arbeider for at boligbyggelagene skal få best mulig rammebetingelser. Siden vi nylig har hatt en ansatt som har gått over i en stilling som heltidspolitiker, søker NBBL nå en ny medarbeider som blant annet skal arbeide med vilkår for boligbygging og boligplanlegging.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 34
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 33
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Hva er egentlig forskjellen på et borettslag og et sameie? Det kan være fint å vite hva forskjellen er når du skal kjøpe en leilighet. Dette kan utgjøre en forskjell i pris, i utleiemuligheter, i oppussingsmuligheter, vedlikehold og bomiljø.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Tanker om oppgradering av borettslaget ditt? Suksessfaktoren for en vellykket rehabilitering av borettslag er åpenhet, god forankring og mye informasjon i små porsjoner. Det er noen av tipsene Stjernehus Borettslag har etter sin oppgradering.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I både borettslag og i sameier kan man leie ut boligen sin innenfor visse rammer. Fulltidsutleie via Airbnb og tilsvarende tjenester vil imidlertid ikke være lovlig. Vår advokat Henning Lauridsen forklarer hvorfor.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boligen vår, er rammen rundt våre liv. Boligen bør være tilrettelagt for at vi kan ha en aktiv hverdag i trygge omgivelser lengst mulig. Eldre boligmasse trenger oppgradering for å være tilrettelagt til eldre beboere og andre med fysiske begrensinger. Dette burde vært et viktig tema i regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Mange eldre ønsker å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Dette er ønskelig også ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn i et samfunn med stadig flere eldre. Dette skaper ofte et behov for en nærmere tilpasning av boligen og fellesarealene i boligselskapet. Vår advokat Line B. Bjerkek gir deg en oversikt over noen regler og retningslinjer som kan være fint å vite om, om du ønsker å gjøre tilpasninger der du bor.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boligprisene har steget 8,8 prosent for hele Norge de siste 12 måneder. Sterkest er veksten i Oslo på hele 15,3 prosent. Det viser tall fra Eiendom Norge. For å dempe denne eksplosive utviklingen er den viktigste medisinen bygging av flere boliger, mener NBBLs Thor Eek.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Kraftig prisvekst i juli

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 31
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 29
Les mer om forkjøpsrett her Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

På denne tiden av året bruker mange formiddagen på terrassen eller i hagen for å nyte feriens fred og ro. Fred og ro for noen betyr å la barna få leke på trampolinen, mens mor og far leser en god bok. For andre inngår ikke støy fra trampolinen i det de kaller en rolig ettermiddag.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I år lanserte regjeringen Flere år – flere muligheter: Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Det er interessant at strategien tar utgangspunkt i kommuneplanlegging, by- og stedsutvikling og brukermedvirkning. Det skal resultere i møteplasser, god kommunikasjon og kommuner som tilrettelegger for en aktiv alderdom.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 28
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Polarlys Boligbyggelag forvalter nå drøyt 1400 leiligheter i Alta, Sør-Varanger, Porsanger og Kautokeino. 1000 av dem har de prosjektert og bygget selv.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Kombinasjonen av rentekutt og stabilisering i arbeidsmarkedet har ført til sterk boligprisvekst i første halvår. Faktisk har veksten vært så sterk at vi tror en betydelig del av årets prisvekst allerede er «tatt ut» – «et helt halvt år» i boligmarkedet – og vi ser for oss mer moderat prisoppgang i siste halvdel av 2016.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Prisen på borettslagsboliger økte med 3,3 prosent i 2. kvartal. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Svært få av de eldre blokkene som er tilknyttet Kristiansund Boligbyggelag har heis, men nå er ting i ferd med å skje.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

1,3 millioner norske hus og leiligheter blir stående tomme i ferien, ifølge reiselivsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå. Mange av oss har en liten klump i magen når vi skal dra ifra boligen over en lengere periode. Her er noen nyttige tips for å sikre boligen din når du er bortreist.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 26
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Ledig stilling som snekker/tømrer i BVS (Bo- og Vaktmesterservice AS)
Vårt datterselskap BVS AS søker snekker / tømrer. Klikk på banneret for fullstendig stillingsutlysning Kategori: Aktuelt | Les mer...

By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover, men uten en samordnet stat blir det vanskelig å nå målet, skriver NBBLs Thor Eek i et debattinnlegg i Dagsavisen 23.6. Les hele innlegget her.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 25
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Nordmenn elsker å grille, og så snart det nærmer seg sommer sprer lukten av grill seg i de fleste nabolag. Når man bor tett på hverandre, slik man ofte gjør i borettslag og sameier, er det imidlertid hensyn å ta, både hva gjelder brannsikkerhet og ulemper for naboene. Vår advokat Elisabeth Aas Nilsen gir deg råd om hva som kan være lurt å tenke på før du starter grillfesten.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Ønsket om å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge nye boliger er målet for Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners forslag til endringer i plan- og bygningsloven, Prop. 149 L (2015–2016). Utgangspunktet er behovet for økt boligbygging, spesielt i og rundt sentrale byer på Østlandet.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 24
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Hvert år deler NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), ut en pris til et boligprosjekt. De ønsker og skape oppmerksomhet rundt nyskapning av boligform.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

120 personer var tilstede på NBBL boligpolitiske konferanse for å sette lys på tettstedutvikling og boligbygging.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBLs Thor Eek åpner i morgen, onsdag 15. juni konferansen kl 9.00. Har du ikke anledning til å ta turen til Hotel Bristol i Oslo kan du følge med her. Konferansen er den femte i rekken.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

"By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover. Tett og konsentrert utbygging er et etablert mål, men uten en samordnet stat blir det ikke lett å nå målet". Det skriver Eek på bloggen sin. Han snakker også om dette på NBBLs boligpolitiske konferanse 2016.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

OMT BBL arrangerte familiedag i Polar Park
Lørdag 11.juni inviterte OMT BBL til Familiedag på Polar Park i Bardu. Som medlem i OMT BBL får du medlemsrabatt på inngangsbillett til opplevelsesparken. –Vi øns...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 23
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

I alt 20 interesserte personer deltok på NBBLs heismøte i Årdal 25. og 26. mai. Det var et stort engasjement for nye heiser i eldre borettslag.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boligprisene fortsetter å stige i mai.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Seniorrådgiver i NBBL, Bente Johansen, har skrevet et innlegg om aktiv alderdom og bolig i "Vårt Land".

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Familiedag i Polar Park lørdag 11.juni
OMT BBL inviterer sammen med Polar Park til familiedag lørdag 11.juni kl 12:00- 16:00. Rabatterte inngangsbilletter for medlemmer i OMT BBL. Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Årdal Boligbyggelag har gjort livet enklere for mange beboere i Årdal med sine heisprosjekter. Nå er de involvert i et nytt byggeprosjekt i Lærdal, hvor leilighetene har livsløpstandard.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL Fulltegningsforsikring søker deg som har høyere utdanning (master) innen eiendomsutvikling/eiendom eller siviløkonom, er forretningsorientert og sosial.
Tiltredelse 01.08.2016. Søknadsfrist: Snarest.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL deltok på høring om kommuneproposisjon 2017 på Stortinget i dag og etterlyste en sterkere satsing på eldre og boliger.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Gi Enova et mål om minimum 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse innen 2030, er budskapet fra åtte organisasjoner til Stortingets energi- og miljøkomite.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 20
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 19
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Den 15. april la Olje- og energimininister Tord Lien fram Stortingsmeldingen «kraft til endring», også kalt energimeldingen. I dag har NBBL deltatt på høring om meldingen i Stortingets energi- og miljøkomite.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Mange starter grillsesongen i disse dager, og det fører til at styrer i borettslag og sameier får spørsmål om det er lov å grille på balkongen.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 18
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligprisene til Garanti Eiendom og Eiendom Norge har fortsatt stigning, mens OBOS-prisene har en liten nedgang i april.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Siden regjeringsskiftet har det vært ganske stille fra opposisjonen på Stortinget om boligpolitikk. Det ønsker nå Arbeiderpartiet å gjøre noe med, og har fremmet 10 konkrete forslag til en mer aktiv boligpolitikk.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Generalforsamling i OMT BBL 2.juni
Generalforsamling OMT BBL OMT BBL har generalforsamling torsdag 2.juni 2016 klokken 18:00 i Dronningens gate 35. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamling må være innkom...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Sommertid
Fra 1.mai til 31.august har vi sommeråpent. I denne perioden er kontoret åpent fra kl 08:00 til kl 15:00. Besøksadressen er Dronningens gate 35. Du treffer oss også p&ari...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligbyggelagene i Norge bygger flest boliger og de er spredd rundt i byer og tettsteder i hele landet. Et medlemskap i boligbyggelag kan bli konfirmantens VIP-kort til egen bolig.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Rabatt og bonus på G-Sport
Som medlem i OMT BBL kan du bruke medlemskortet ditt i 56 G-Sport og G-Max butikker over hele landet. Vis medlemskortet i butikken for å få rabatt, og trekk kortet i betalingsterminalen fo...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Bogen borettslag - salget er igang!
Salg av leiligheter i Bogen borettslag er startet. Bogen borettslag består av 5 moderne leiligheter med balkong, heis, besøkshybel og parkeringsplass. Borettslaget er sentralt beliggende ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 16
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

- Et boligbyggelag utvikler og forvalter boliger. I Norge finnes det litt over 40 lag, som alle er eid av til sammen rundt én million medlemmer. Det forteller avdelingsdirektør i NBBL, Tore Johannesen.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Hva blir gjort for å utvikle attraktive tettsteder med gode og bærekraftige bomiljø? I mange pressområder er det fortsatt behov for økt boligbygging og fortetting i nærheten av kollektivknutepunkt. Tettstedsutvikling er hovedtema for årets konferanse 15. juni på Hotel Bristol i Oslo.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Det er ikke dugnadsplikt i borettslag og sameier, så styret må motivere folk til å stille opp. Hva er den beste måten å gjøre det på?

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Forkjøpsrett Borettslaget Håreks gate 62
Medlemmer av OMT BBL som vil benytte seg av sin forkjøpsrett ved kjøp av nye leiligheter i Håreks gate 62 inviteres til salgsmøte tirsdag 12.april klokken 18:00 i boligbygge...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Det er positivt at statsråden så raskt har kommet fram med en løsning for at boligselskap kan bli plusskunder, det vil si levere egenprodusert strøm. Men det er fremdeles uklart hvordan avregningen skal finne sted og hvilken betydning den får for investeringer i boligselskap.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Til tross for den moderate prisutviklingen på 1,6 prosent i 1. kvartal, mener NBBL at utviklingen i norsk økonomi fortsatt støtter vår prognose på 5 prosents prisvekst i 2016. Vi forventer at en større del av prisveksten kommer frem mot sommeren. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBLs prisstatistikk viser en nominell økning på 1,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 1. kvartal 2015 har prisene steget med 2,5 prosent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 13
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Vi nærmer oss høysesongen for generalforsamlinger i borettslag. Bor du i et borettslag, sitter i styret, eller bare synes det er gøy å svare på spørsmål? Da kan du teste kunnskapen din med NBBLs generalforsamlingsquiz. To heldige vinnere får oppslagsverket Borettslagsboka i premie.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

OMT BBL tilbyr Kredittkort for medlemmer
Nå kan du skaffe deg Kredittkort for medlemmer, med ekstra medlemsfordeler og nettbonus i 50 nettbutikker. Kredittkort for medlemmer gir deg: Opptil 45 dagers rentefri kreditt In...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Forkjøpsrett og forhåndsvarsling uke 11
Les mer om forkjøpsrett og forhåndsvarsling her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Fortsatt sterk vekst i boligpriser, antall medlemmer og boliger til forvaltning viser tallene fra 2015. NBBLs boligstatistikk gir en generell beskrivelse av virksomheten til våre medlemslag. Siden 1960 har NBBL gitt ut denne type statistikk.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Moderne borettslagsleiligheter i Bogen
OMT BBL og Ofoten Sparebank har etablert et samarbeid for å etablere et borettslag med moderne leiligheter med balkong, heis, besøkshybel og parkeringsplass i Bogen. - Vi kan tilby ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

1. mars fylte Husbanken 70 år. NBBL følger etter med 70 års jubileum 17. juni.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Både GARANTI Eiendomsmegling og OBOS meldte om en prisøkning på henholdsvis 4,0 og 4,7 prosent. 3. mars kom tallene fra Eiendom Norge som viste 0,2 prosents oppgang.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Sitter du i borettslagsstyret kan det være lurt å få med seg dette seminaret. Her får du gode tips til hvordan dere kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering. Du vil også få presentert eksempler fra prosjekter med gode resultat.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Høyesterett skapte uklarhet om rekkevidden av legalpanteretten i en dom før jul 2015. Det kan føre til økonomiske tap i borettslag og sameier hvor andelseiere ikke har betalt felleskostnadene. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt et nytt lovforslag ut på høring.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Snart en million medlemmer i boligbyggelag
I fjor fikk boligbyggelagene i Norge nærmere 50 000 nye medlemmer. Den totale medlemsmassen er nå på om lag 955 000. 2015 er fjerde året på rad med sterk medlemsvekst. ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Forkjøpsrett og forhåndsvarsling uke 8
Les mer om forkjøpsrett her. FORHÅNDSVARSLING Les mer om forhåndsvarsling her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

I Stjerneblokkene i kvartal XIX fikk beboerne i 45 boliger en enklere hverdag da det første borettslaget installerte heis i høst.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I fjor fikk boligbyggelagene i Norge nærmere 50 000 nye medlemmer. Den totale medlemsmassen er nå på om lag 955 000. 2015 er fjerde året på rad med sterk medlemsvekst.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Ny ansatt i OMT BBL
Veronika S. Edbakk er nyansatt som konsulent i OMT BBL. Stillingen er et engasjement som er opprettet på bakgrunn av økt aktivitet og implementering av nytt IKT-system.  Veronika ha...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Myndighetene øker fokuset på brannsikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt ny forskrift om brannforebyggende tiltak som gjelder fra 01.01.2016.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Enova har lansert nye og utvidede regler for støtte til energieffektiviseringstiltak i eldre boliger. Total oppgradering til dagens miljøstandard (TEK 10) kan gi deg opptil kr. 100.000 i støtte. Er du andelseier i et boligselskap og selv investerer i tiltaket, er du berettiget støtte. Borettslag eller sameier som helhet derimot, har ikke de samme mulighetene.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Forkjøpsrett og forhåndsvarsling uke 6
Boliger på forkjøpsrett: Boliger på forhåndsvarsling: Les mer om forkjøpsrett og forhåndsvarsling her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Ny ansatt i Narvik Megler’n
Narvik Megler’n utvider sin bedrift med ytterligere en ansatt. Lokalt eierskap og lokal satsing er viktig for Narvik Megler’n som i dag er eid av Sparebanken Narvik og Ofoten Midt-Troms Bo...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Kåringen av "Årets boligprosjekt" foretas blant de prosjekter som er forsikret av NBBL Fulltegningsforsikring. Polarlys Boligbyggelag trakk det lengste strået i 2015 med Tollevikbergan 5.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Obos og Eiendom Norge meldte om boligprisøkning i januar 2016 på 4,2 og 3,1 prosent. GARANTI Eiendomsmegling hadde en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med desember 2015.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 5
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Invitasjon til Teknisk Aften 2016
Tillitsvalgte i boligselskapene inviteres til Teknisk Aften den 16.februar på Byggmakker. Vi byr på et spennende og variert program som passer for alle. Påmelding innen 12.februar ti...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Varselskilt er ikke nok
Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i borettslaget må alltid sørge for at snø ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL er positive til økt oppmerksomhet om den tekniske tilstanden på boliger. Likevel er vi imot at det skal lovfestes en plikt for meglere til å gi råd om en slik rapport bør innhentes.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Det er anslag som NBBL presenterer i sin boligmarkedsrapport 4. kvartal 2015.
Ved inngangen til 2016 er usikkerheten knyttet til norsk økonomi større enn på lenge. Det har ført til at flere forventer at boligprisene skal «flate ut».

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i borettslaget må alltid sørge for at snø og is som kan rase ned blir fjernet, sier NBBL-advokat Henning Lauridsen

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 3
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

OMT BBL fyller 70 år
Vi feirer 70 år den 18.februar, og vil markere jubileumsåret med ulike tilbud og aktiviteter. På selve dagen inviterer vi til åpent hus med kaffe og bursdagskake, velkommen til...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Ved å gjøre ambisiøse oppgraderinger i boligselskap kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, samt øke tilgjengelighet, trygghet og trivsel.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

OMT BBL søker konsulent i 100% stilling frem til 1.oktober 2016
Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligprisene vil stige om lag 5 prosent i 2016
Det er anslag som NBBL presenterer i sin boligmarkedsrapport 4. kvartal 2015. Ved inngangen til 2016 er usikkerheten knyttet til norsk økonomi større enn på lenge. Det har f&oslas...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Tall fra NBBLs prisstatistikk viser en svak nedgang på 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2015. 2015 sett under ett, viser en oppgang på 5,9 prosent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Eierskiftegebyr og gebyr for å benytte forkjøpsrett øker fra 01.01.2016
Grunnet økning av rettsgebyret fra 1.januar 2016 vil eierskiftegebyret ved salg og overføring av boliger øke til kr 5 125,- inkl mva. Gebyret for å benytte forkjøpsre...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Rettsgebyret økes med 19 prosent fra kr 860 til kr 1025 fra 1. januar 2016. Det har betydning for eierskiftegebyr og forkjøpsrettsgebyr i borettslag.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 52
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Åpningstider i jula
Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBL takker for godt samarbeid i 2015 og ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vår julehilsen i 2015 er et gavekort til stiftelsen Shelter Norway som støtter fattige grupper i Tanzania, Kenya og Zimbabve i deres arbeid for bedre bolig og bomiljø.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Mange pynter hus og leiligheter med masse lys i jula. Men hvem klager du til hvis naboens julepynting tar helt av?

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Styrets brannvernansvar
I ventetida fram mot jul er det også viktig å tenke på brannsikkerheten. Hvem har ansvaret for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr i boligene og hvem har ansvar for...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL søker en allsidig og erfaren medarbeider med bakgrunn fra plan- og byggeprosesser. NBBL arbeider for at boligbyggelagene skal få så gode betingelser som mulig i sin rolle som boligutviklere. Vi søker derfor en person som kan bidra til å påvirke rammebetingelsene slik at det blir lettere å bygge gode og rimelige boliger. Søknadsfrist: 8. januar.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 50
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBL søker etter kommunikasjonsrådgiver i fast stilling. Dette er en mulighet til å jobbe i en spennende sektor og organisasjon som berører viktige samfunnsområder. Vi trenger en kompetent og engasjert medarbeider som kan formidle våre budskap på en god måte i alle våre kommunikasjonskanaler. Søknadsfrist: 8. januar.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

I ventetida fram mot jul er det også viktig å tenke på brannsikkerheten. Hvem har ansvaret for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr i boligene og hvem har ansvar for vedlikehold og utskifting av utstyret i borettslag og sameier?

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Liten effekt av Enovas satsing på energieffektivitet i bygg
Riksrevisjonen har evaluert myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. Rapporten bekrefter det NBBL gjentatte ganger har hevdet overfor Enova: Støtten som boligselskapene kan få ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Først ute med å varsle prisoppgang i november var GARANTI Eindomsmegling. Fra oktober til november hadde prisene deres steget med 1,5 prosent. Obos hadde en prisnedgang på 1,0 prosent, mens Eiendom Norge meldte om en oppgang på 0,4 prosent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Riksrevisjonen har evaluert myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. Rapporten bekrefter det NBBL gjentatte ganger har hevdet overfor Enova: Støtten som boligselskapene kan få er ikke utformet slik at det realiserer potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 48
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Det sier adm. direktør Thor Eek i NBBL til Dagens Næringsliv 27.11. Eek mener at for lite boligbygging de siste årene har ført til et underliggende behov for boliger. Behovet for flyktningeboliger bør stort sett dekkes gjennom leiemarkedet

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Med nærmere 100 tilhørere i salen åpnet adm. direktør Thor Eek NBBLs frokostmøte på Grand Hotel 25. november. I sin introduksjon tok Eek for seg fem forhold i og rundt det norske bolig- og kredittmarkedet.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBLs Thor Eek snakket om situasjonen i boligmarkedet på TV2 Nyhetskanalens morgensending 25. november. Eek snakket blant annet om behovet for økt boligbygging, forenklinger i regelverk, boligbehovet flyktningestrømmen skaper og unges situasjon på boligmarkedet. Her kan du se innslaget.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Spørsmålet stiller NBBLs Thor Eek på bloggen sin. Boligmarkedet har sin egen dynamikk, men er også påvirket av politiske beslutninger, nasjonal økonomi og samfunnsmessige endringer.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Vi nærmer oss 100 deltagere, men det er fortsatt mulig å melde seg seg på frokostmøtet vårt onsdag 25. november på Grand Hotel.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Fjorten engasjerte representanter fra åtte boligbyggelag deltok på NBBLs første nettverkssamling om heis. Det var stor samstemmighet blant deltakerne om at det aller viktigste for å få gjennomført heisprosjekter, er engasjerte nøkkelpersoner som kan motivere og få med seg hele borettslaget fram til et JA TIL HEIS! Og alle fjorten var selv gode representanter for kategorien «engasjert nøkkelpersonell».

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

OMT BBL inviterer gårdeiere, styreledere og eiere av næringslokaler i Kongens gate og Dronningens gate til Nettverkskonferanse 26.november.  Konferansen har fått tittelen Id&ea...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Positivt med forenklinger
NBBL er i stor grad positive til regjeringens forenklingsforslag i plandelen av plan- og bygningsloven. Det kan resultere i at flere boliger bygges raskere, men det forutsetter at kommunene har muligh...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

NBBL er i stor grad positive til regjeringens forenklingsforslag i plandelen av plan- og bygningsloven. Det kan resultere i at flere boliger bygges raskere, men det forutsetter at kommunene har mulighet til å følge opp.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Mandag 9. november hadde Statsråd Jan Tore Sanner invitert til møte om det økende behovet for boliger til flyktninger. NBBL deltok sammen med et titalls andre boligorganisasjoner. Med på møtet var også adm. dir. Johan Bruun i Boligbyggelaget USBL.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Mange av boligbyggelagene er klare til å bidra både med bygging og forvaltning av flyktningeboliger. Dette kommer fram i en kartlegging NBBL har gjennomført blant sine 44 boligbyggelag.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 45
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Nedgang og utflating var stikkordene for boligprisutviklingen i oktober. GARANTI Eiendomsmegling hadde en nedgang på 4 prosent, OBOS-prisene gikk ned 0,7 prosent og Eiendom Norge meldte i dag at prisene deres sank, 1,2 prosent.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Det er viktig at boligpolitikk og omsorgspolitikk sees i sammenheng. Slik kan eldre bo trygt og godt hjemme lengst mulig. Derfor foreslår NBBL at utviklingsarbeidet "Eldre og bolig" i regi av Husbanken settes i gang.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

En god bolig er avgjørende for en god alderdom. 19. og 20. oktober inviterte Statens seniorråd, Husbanken og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til konferansen «Eldre og Bolig» i Gøteborg, hvor norske og svenske erfaringer ble delt.

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 43
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 42
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Regjeringen innfrir BSU-løfter
Statsbudsjettet 2016: Den foreslåtte økningen av det totale sparebeløpet til 300 000 kroner i 2016, bringer BSU-ordningen opp på nivå med tidligere løfter. - De...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Prioritér boligpolitikk i kommunene
Boligpolitikk var i liten grad framme i valgkampen, men NBBLs Thor Eek oppfordrer lokalpolitikerne til å priorietere det i praktisk politikk. - Flere boliger trengs for at forholdet mellom tilbu...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 40
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 39
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 38
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligprisene i august
GARANTI Eiendomsmegling hadde 3,5 prosents prisoppgang, OBOS en nedgang på 0,1 prosent og 3. september kunne Eiendom Norge melde om 2,5 prosents prisstigning fra juli til august. Korrigert for ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 37
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Overtakelse Frydenlundgata 31 Borettslag
1.september 2015 kunne forventningsfulle nye andelseiere glede seg over innflytting i den nøkkelferdige boligblokka Frydenlundgata 31 Borettslag. Blokka ligger sentrumsnært med kort vei b...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 36
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Velgerne vil ha boligpolitikk
I kveld er boligpolitikk tema i NRKs valgsending fra Tromsø. Det er velgerne opptatt av. I en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for NBBL kom det fram at hele 77 prosent mente at boligpoli...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Velkommen til kurs!
Vi inviterer styreledere og styremedlemmer til kurs i  Styrets ansvar og oppgaver. Tid: Torsdag 10.september kl 18:00-20:00 Sted: OMT BBL, Dronningens gate 35.  Kurset er særlig ti...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 35
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Enovas rolle i framtiden
NBBL ønsker at Enova skal prioritere boligsektoren sterkere. Differansen mellom det husholdningene betaler inn til energifondet og det de henter ut er for stor. Det kommer fram i NBBLs inn...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 34
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 33
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 31
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 30
Ler mer om forskjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 28
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Fortsatt stigende boligpriser
Prisene på borettslagsboliger økte 2,0 prosent i 2. kvartal. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Boligprisene har dermed steget 6,7 prosent det si...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 26
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 25
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 24
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Ny styreleder i OMT BBL
Under generalforsamlingen 1.juni ble Arnt Zimmermann enstemmig valgt til ny styreleder i OMT BBL. Avtroppende styreleder Bjørnar Mikkelborg mottok blomster og gode ord etter hele 18 &...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 23
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 22
Les mer om forkjøpsrett her Forhåndsvarsel Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 21
Ler mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligprisene i april
I april meldte GARANTI Eiendomsmegling og Eiendom Norge om prisoppgang. Etter mange måneder med prisoppgang gikk Obos-prisene ned i april. GARANTI Eiendomsmeglings prisstatistikk viste at p...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 20
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 19
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Slik får du folk på dugnaden i borettslaget
Det er ikke dugnadsplikt i borettslag og sameier, så styret må motivere folk til å stille opp. Hva er den beste måten å gjøre det på? - De enkleste og mes...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Tid for generalforsamling
Nå er det høysesong for generalforsamlinger i alle borettslag. Hvilke flertall kreves for de ulike vedtakene som skal fattes? Er det nok med en stemmes overvekt for å få gjenn...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

1. kvartal 2015: Prisøkning på 5,1 prosent
NBBLs prisstatistikk viser en økning på 5,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Fra 1. kvartal 2014 har prisene steget 9,3 prosent. - Holder prisene seg på samme niv&a...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 13
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 12
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Hva er gode seniorboliger?
NBBL var en av organisasjonene som deltok når Venstre arrangerte minihøring på Stortinget tidligere i mars. Spørsmålene som Venstre ønsket svar på var: Hvo...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Hvor smart er det med smarte strømmålere?
Det spørsmålet stiller NBBLs adm. direktør Thor Eek, i Teknisk ukeblad 5. mars. Nettselskap skal innstallere AMS-målere, såkalte "smarte strømmålere" i all...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 11
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Teknisk Aften 2015
Teknisk Aften 2015 ble arrangert 17.februar på Byggmakker Per Strand i regi av OMT BBL. Styreledere og styremedlemmer fra boligselskapene fikk en god porsjon faglig påfyll. Arrangementet...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

925 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag
I fjor fikk boligbyggelagene i Norge nærmere 50 000 nye medlemmer. Den totale medlemsmassen er nå på om lag 925 000. 2014 er tredje året på rad med sterk medlemsvekst.&nb...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 8
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 7
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Invitasjon til Teknisk Aften 2015
OMT BBL inviterer styreledere og styremedlemmer i boligseslskapene til  Teknisk Aften I år har vi valgt å fokusere på vedlikehold og rehabilitering av tak, samt hvo...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

  OMT BBL og Lofoten BBL har inngått samarbeid med Kuba Norge AS for å tilby internkontrollsystem til boligselskapene. Kuba IK leverer brukervennlige verktøy innen blant annet...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 5
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 4
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Eldres boliger trenger tilpassing
En godt tilrettelagt bolig er viktig for at eldre skal kunne bo trygt i eget hjem. Boligen er viktig for god eldreomsorg. I FOU-rapporten om omstillinger i hjemmetjenesten "Fra passiv mottaker til akt...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 3
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 2
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Prisene på borettslagsboliger steg 4,3 prosent i 2014
Tall fra NBBLs prisstatistikk viser en svak nedgang på 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014. 2014 sett under ett, viser en oppgang på 4,3 prosent. Gjennomsnittsprisen inkludert ande...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Åpningstider i jula
Boligbyggelagets åpningstider i jula: 23.des               08:00-15:30 24.-28.des     &...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 52
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Lov å klage på naboens julelys?
Mange pynter hus og leiligheter med masse lys i jula. Men hvem klager du til hvis naboens julepynting tar helt av? Julepyntede hus med utelys på tak og vegger er blitt et vanlig syn i des...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 51
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 50
Les mer om forkjøpsrett her. Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 49
Les mer om forkjøpsrett her Kategori: Aktuelt | Les mer...

NBBL: Milliardsløsing med «smarte» strømmålere
NBBLs adm.direktør Thor Eek og seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen skriver i Dag og Tid 14. november at det ikke er smart å installere AMS-strømmålere i hver eneste ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Kurs i Styrets oppgaver
OMT BBL minner om kurs i Styrets oppgaver torsdag 20.november 18:00-20:30. Kurset kan være særlig nyttig for nye styremedlemmer, og avholdes i våre lokaler i Dronningens gate 35. Vi ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 45
Toppen Borettslag Leilighet i Toppen 1, 2.etg, 3-roms, 68 m2. Salgspris kr 1.120.000,- Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.587.355,- Felleskostnader kr 5.019,-. Ansiennitet lenger enn 22.10.20...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 44
Svingen Borettslag Leilighet i Snorresgate 43, 1.etg, 2-roms, 62 m2. Salgspris kr 1.050.000,- Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.095.738,- Felleskostnader kr 2.565,-. Ansiennitet le...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 43
Frydenlundsgata 21 Borettslag Leilighet i Frydenlundgata 21, 1.etg, 2-roms, 76 m2. Salgspris kr 1.370.000,- Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.420.000,- Felleskostnader kr 3.231,-. Ansiennite...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 41
Frydenlundsgata 21 Borettslag Leilighet i Frydenlundgata 21, 2.etg, 2-roms, 55 m2. Salgspris kr 970.000,-. Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.105.312,- Felleskostnader kr 2.596,-. Ansiennitet...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Kursplan høsten 2014
OMT BBL inviterer styreledere og styremedlemmer til følgende kurs høsten 2014. Økonomi 1 - Budsjett. Tirsdag 28.oktober kl 18:00-20:30 i våre lokaler i Dronningens gate 35....

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 40
Lindsethjørnet Borettslag Leilighet i Kongens gate 12, 3.etg, 2-roms, 49 m2. Salgspris kr 1.050.000,-. Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.135.863,- Felleskostnader kr 3.763,- inkl á konto...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 39
Nordrøn Borettslag Leilighet i Kirkegata 44, 4.etg, 2-roms, 48 m2. Totalpris inkl. fellesgjeld kr 726.397,- Felleskostnader kr 3.627,-. Ansiennitet lenger enn 19.09.2014. Frist ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 38
Tøtta 2 Borettslag Leilighet i Fosseveien 5, 8.etg, 3-roms, 70 m2. Totalpris inkl. fellesgjeld kr 1.222.984,- Felleskostnader kr 5.026,-. Ansiennitet lenger enn 08.04.2002....

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 37
Byhagen Borettslag Leilighet i Dronningens gate 11, 2.etg, 3-roms, 92 m2. Totalpris inkl. fellesgjeld kr 2.684.692,- Felleskostnader kr 7.615,- inklusive á konto str&o...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

20 år i Boligbyggelaget
Ketil Kristiansen har 20 årsjubileum i boligbyggelaget. Som Teknisk sjef i OMT BBL har Kristiansen travle dager med mange jern i ilden. Markeringen ble velfortjent ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 36
Lundhjørnet Borettslag Leilighet i Dronningens gate 5, 1.etg, 3-roms, 66 m2. Totalpris inkl fellesgjeld kr 1.303.285,-. Felleskostnader kr 5.905,- inklusive &aacu...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 34
Byhagen Borettslag Leilighet i Dronningens gate 11, 1.etg, 2-roms, 51 m2. Totalpris inkl fellesgjeld kr 1.481.130,-. Felleskostnader kr 7 175,- inklusive à k...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boliger på forkjøpsrett uke 32
Svingen Borettslag Leilighet i Snorresgate 43, 1.etg, 3-roms, 64 m2. Totalpris inkl fellesgjeld kr 1.518.596,-. Felleskostnader kr 2.465,-. Ansiennitet lenger enn 07.08.2014. Fris...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Annonsering av boliger på forkjøpsrett
OMT BBL har endret praksis for annonsering av boliger på forkjøpsrett. Boliger på forkjøpsrett blir annonsert på vår nettside under fanen Forkjøpsrett, og ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Prisen på borettslagsboliger opp 5 prosent siste kvartal
Norske boligbyggelags (NBBL) prisstatistikk viser at prisene 2. kvartal 2014 har økt til et nytt toppnivå. Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger er nå 2 263 300. Det ...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Heisprosjekter «kommer i heisen»
Heisprosjekter kan få og er avhengig av tilskudd fra Husbanken. Samtidig er det de samme reglene som gjør at heisprosjekter ikke blir gjennomført. Dette er en problemstilling som d...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Valgt i NBBLs styre
Administrerende direktør i OMT BBL, Kirstin M. Leiros, ble valgt som styremedlem i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) under NBBLs landsmøte 11.juni. Landsmøtet ble lagt til...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Narvik Meglern – spar penger på markedspakken med Fordelskortet
Narvik Meglern er en kompetansebedrift med lang erfaring med salg av borettslagsleiligheter. Med faglig tyngde kan både kjøper og selger være trygg på å bli godt iv...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

BBL Partners Totalforsikringsseminar 2014
Totalforsikringsseminaret i regi av Boligbyggelagenes Partner ble arrangert 4.-5.juni. Årets seminar ble lagt til Narvik, med OMT BBL som vertskap. Seminaret ble avholdt på Rica Hotell, og...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Ukens leiligheter på forkjøpsrett
Tøtta II Borettslag Leilighet i Fosseveien 5, 7.etg, 2-roms, 59 m2. Totalpris inkl fellesgjeld kr 1.397.859,-. Felleskostnader kr 4.301,- Ansiennitet lenger enn 27.05.2014. Frist 16.06.2014. ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Medlemsrabatt på Svarta Bjørn Marsjen og Folkefest i Rombaksbotn
28.juni arrangerer Vinterfestuka Svarta Bjørn Marsjen og Folkefest i Rombaksbotn. Med Fordelskortet får du 10 % rabatt på dagpakke (tog/buss, tur, båt, buss). Les mer her.&nbs...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Ukens leiligheter på forkjøpsrett
Fagernes Borettslag Leilighet i Moslingsvei 58, 4-roms, 106 m2. Totalpris inkl fellesgjeld kr 1.650.590,-. Felleskostnader kr 3.662,- Ansiennitet lenger enn 22.05.2014. Frist 11.06.2014. &...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Avtalen med Byggmakker utvidet med Midt-Troms
Nå får du medlemsavtalen til Byggmakker Per Strand også i Bardu og på Finnsnes. Byggmakker og boligbyggelagene i nord har hatt et samarbeid over flere år, og rabattavtale...

Kategori: Medlemsfordeler | Les mer...

Ukens leiligheter på forkjøpsrett
Fram 1 Borettslag Leilighet i Ofotveien 1, 4.etg, 2-roms, 33 m2, totalpris inkl fellesgjeld kr 1.068.638,- Felleskostnader kr 2.157,- Ansiennitet lenger enn 08.05.2014. Frist 28.05.2014.  ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Prisoppgang i april
I følge Eiendom Norge var boligprisene i Norge 1,3 prosent høyere i april enn i mars 2014. Tidligere denne uken meldte OBOS at deres april-priser i Oslo-området hadde steget med 4,...

Kategori: Nyheter fra NBBL | Les mer...

Sommeråpent
Fra 2.mai t.o.m. 31.august holder vi sommeråpent. Åpningstid i sommer er mandag-fredag 08:00-15:00. Besøk oss i Dronningens gate 35, eller ring oss p&arin...

Les mer...

Tekniske Nyheter i Vinterfestuka 2014
Tekniske Nyheter i Vinterfestuka 2014 ble arrangert den 21.mars i OMT BBLs egne lokaler, og representanter fra ulike boligselskap fikk et bredt faglig påfyll. Prosjektleder Ivar Klavenes å...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Kampanje i Vinterfestuka - halv pris på innmelding i OMT BBL
OMT BBL gir halv pris på innmelding i boligbyggelaget gjennom hele Vinterfestuka, kun kr 250,- Meld deg inn i dag! Les mer her. Innmeldingsskjemaet finner du her. Les mer...

Narvik kommune v/ boligkontoret og Narvik Boligstiftelse er foreslått som mottaker av Statens pris for boligsosialt arbeid 2014
Husbanken region Nord foreslår Narvik kommune ved boligkontoret og Narvik boligstiftelse som mottaker av Statens pris for boligsosialt arbeid 2014. Prisen er en hederspris til instanser som kan ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Boligbyggelagene samarbeider om ny teleavtale
Medlemmer i Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag får nå tilgang til lavere priser på mobil, bredbånd og fasttelefoni gjennom en ny avtale med teleselskapet Hello. Lave teleprise...

Les mer...

Skadeforebyggende dag og Tekniske nyheter i Vinterfestuka
Torsdag 20.mars arrangeres Skadeforebyggende dag fra klokka 17:00 til 20:15 i OMT BBLs lokaler i Dronningens gate 35. På programmet er bl.a. miniseminar med praktisk demonstrasjon av viktige tin...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

På jakt etter nye utfordringer?
Narvik Meglern AS søker etter eiendomsmegler/ eiendomsmeglerfullmektig/megler/jurist. Narvik Meglern AS ønsker søkere som kan fylle rollene som både megl...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Fra leie til eie i Narvik
15 husstander har fått mulighet til å gå fra å være kommunale leietakere til å bli boligeiere i Narvik de siste to årene. Kommunens gode bruk av Husbankens&nb...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Vel gjennomført Teknisk Aften 2014
Tirsdag 11.februar ble Teknisk Aften 2014 arrangert på Byggmakker Per Strand i regi av OMT BBL. Representanter fra ulike boligselskaper, både borettslag og sameier, fikk et variert faglig ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Tirsdag 11.februar kl 18:00 arrangerer OMT BBL sammen med Byggmakker Per Strand Teknisk Aften 2014. Arrangementet er hos Byggmakker, og hovedtema i år er brannforebygging og tyngre ved...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

OMT BBL kjøper ny vindusteknologi
For at OMT BBL skulle kunne gi riktige råd til sine kunder, ble det bestemt at kunnskap om vindusteknologi skulle innkjøpes. Erstatning av gamle vinduer er i dag komplisert affære. ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

OMT BBL har fått innvilget sentral godkjenning som: Ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2 Prosjektering av overordnet ansvar for prosj...

Les mer...

OMT BBL har et utstrakt samarbeid med Olimb Norge og Høytrykksteknikk på prosjekter knyttet til rørfornying av avløpsrør, og etterspørselen etter tjenestene &o...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Elektronisk skattekort fra 2014
Fra og med 2014 innfører skatteetaten elektronisk skattekort og du vil ikke lenger motta dette på papir. I desember vil Skatteetaten sende deg informasjon om skattekortet, en såkalt...

Les mer...

  Les hele saken : Borettslagenes Sikringsordning 1.januar 2013 Les mer...

Avtalegiro-trøbbel
I forbinnelse med at Narvik Boligbyggelag har byttet datasystem, har det oppstått problemer med Avtalegiro-innbetalingene for våre kunder.
Løsningen ser ut til å være at kunden må opprette en ny avtalegiro hos sin bankforbinnelse.

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Tilbud fra Narvik Kulturhus - våren 2011

Her er et tilbud fra Narvik Kulturhus til Boligbyggelagets medlemmer, for våren 2011.

Les mer...

Narvik Boligbyggelag 65 år 18.02.2011

Narvik Boligbyggelag ARS fyller 65 år 18.02.2011 Jubilanten ble feiret og hedret på forskudd 10.02.11 i Narvik kulturhus' The black box. Her ble de ca 100 inviterte gjestene underholdt av blant annet Jan Eirik Teigen som konferansier og fantastisk talentfulle musikere, sangerinner og dansere fra Narvik og omegn.

Les mer...

Et lønnsomt medlemsskap

Vi inviterer alle våre medlemmer og andre interesserte til å ta en titt i vår nye Brosjyre. Her får du informasjon om hva Narvik Boligbyggelag med partnere kan tilby deg som medlem.

Les mer...

Ta en titt i vårt medlemsblad BOLIG

Les mer...

Elektronisk behandling av faktura.

Nå har 62 styreledere tatt i bruk nettet for å anvise faktura for borettslaget. Har du internett-tilgang så kan også du ta i bruk weben til behandling av faktura.

Les mer...