Forhåndsvarsling av forkjøpsrett

Engstien II, Øverjordet borettslag

Forhåndsvarsling av forkjøpsrett

Forhåndsvarsling av forkjøpsrett Engstien II, Øverjordet borettslag på Setermoen. Frist for å melde interesse for bruk av forkjøpsretten er onsdag 7.juni kl 12:00.

4-mannsbolig med fireroms leiliheter i Engstien på Setermoen. Mer informasjon på prosjektsiden til Øverjordet og i Forkjøpsrettportalen. Interesse for bruk av forkjøpsretten meldes til OMT BBL, Dronningens gate 35, 8514 Narvik. Meldeskjema finner du under fanebladet forkjøpsrett.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x