Leiligheter til salgs i Sentrum Borettslag, Kirkegata 27

Leililghet i 3.etg, 48 kvm, andel 18. Salgspris kr 339.117,-. Andel fellesgjeld kr 314.164,-. Totalpris kr 653.281,-. Mnd felleskostnader kr 5.948,- inkl renter og avdrag 

 

Sentrum Borettslag er et klausulert borettslag hvor det er vedtektsfestet at andelseier må motta pensjon, og er/blir medlem i OMT BBL. 

Prisen på andelene fastsettes iht vedtektenes §4-2, og endelig pris reguleres ved kontraktsinngåelse. 

Ta kontakt med OMT BBL for mer informasjon på telefon 76 95 09 10 og e-post post@omtbbl.no.