Leiligheter til salgs i Sentrum Borettslag, Kirkegata 27

 Andel 1. 1.etg, 47 kvm, salgspris kr 162.671,-. Andel fellesgjeld kr 325.350,-. Totalpris kr 488.021,-. Mnd felleskostnader kr 5.948,- inkl renter og avdrag 

 Andel 18. 3.etg, 48 kvm, salgspris kr 322.921,-. Andel fellesgjeld kr 325.350,-. Totalpris kr 648.271,-. Mnd felleskostnader kr 5.948,- inkl renter og avdrag 

Sentrum Borettslag er et klausulert borettslag hvor det er vedtektsfestet at andelseier må motta pensjon, og er/blir medlem i OMT BBL. 

Prisen på andelene fastsettes iht vedtektenes §4-2, og endelig pris reguleres ved kontraktsinngåelse. 

Ta kontakt med OMT BBL for mer informasjon på telefon 76 95 09 10 og e-post post@omtbbl.no.