Banner Minimer

Enter Title Minimer

Forkjøpsrett og forhåndsavklaringForkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel hos OMT BBL. Den gir deg et forsprang i boligkøen. OMT BBL kunngjør boliger på forkjøpsrett i Forkjøpsrettportalen. Forkjøpsrettportalen oppdateres med nye boliger hver tirsdag.  


>>Se våre boliger på forkjøpsrett og forhåndsavklaring ved å klikke her <<

Medlemmer i OMT BBL og andelseiere i de respektive borettslag må melde sin interesse innen kl 12:00. Er du interessert og vil undersøke boligen(e) nærmere før du eventuelt ber om visning, kan du komme innom vårt kontor i Dronningens gate 35 hvor du får flere opplysninger. Du kan også ringe vår saksbehandler Sondre Jørgensen på telefon 76 95 09 10. 

>Mer om forkjøpsrett

Last ned meldeskjema: Forkjøpsrett Fastprisavklaring
Last ned meldeskjema: Forkjøpsrett Forhåndsavklaring 


Rutiner ved annonsering av forkjøpsrett samt ved forhåndsvarsel.
En selger kan velge å forhåndsmelde sitt ønske om å overføre (selge) sin andel i et borettslag. Når vi får et slikt forhåndsvarsel, vil vi så snart som mulig annonsere dette på våre nettsider. Forkjøpsberettigede medlemmer får en frist som ikke skal være kortere enn 5 hverdager til å melde sin interesse for overtakelse av nevnte andel. Ettersom det ikke foreligger noen avgjørelse på salgspris og øvrige salgsbetingelser på dette tidspunkt, må disse opplysninger gis den som har meldt sin interesse innen tidsfristen, så snart de foreligger hos oss. Registrerte forkjøpsberettigede medlemmer vil da få kort tid på seg til å bestemme seg for om man ønsker å tre inn i gjeldende kontrakt eller frasi seg sine påberopte rettigheter. Ved forhåndsvarsling av en andel betaler selger kr 6.556,- inkl mva, med mindre forkjøpsretten blir benyttet.

For at OMT BBL skal registrere at et medlem vil gjøre sin forkjøpsrett gjeldende, må denne kunne dokumentere at han eller hun har finansieringen klar i løpet av 14 dager. Man kan ikke ta noen forbehold hvis man bestemmer seg for å tre inn i en gjeldende kjøpekontrakt men alle opplysninger skal foreligge på dette tidspunkt. Dersom et medlem bestemmer seg for å gjøre sin forkjøpsrett gjeldende ved å tre inn i gjeldende kjøpekontrakt, er det dette medlemmet som må betale kostnadene for arbeid og annonsering. Denne kostnaden beløper seg til kr. 6.556,- inkl. mva. Selger må betale et eierskiftehonorar til borettslaget/boligbyggelaget som per d.d. er på kr. 5.245,- inkl. mva. Dette honoraret er hjemlet i § 4.6 i borettsagsloven. NB! Etter 01.07.2008 er denne kostnaden i lovs form pålagt selger å betale. En eventuell pantenotering når man lånefinansierer kjøpesummen, skal etter 20.11.2006 betales til - og tinglyses hos - Statens Kartverk, Ullensvang. Her får man også sjekket hvem som er rettmessig eier av en andel i et borettslag.

Forbehold om skrivefeil


Felles Forkjøpsrett
OMT BBL er med i ordningen Felles Forkjøpsrett. Felles forkjøpsrett betyr at du med medlemskap i OMT BBL kan bruke opparbeidet ansiennitet til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som er med i ordningen. Tilsammen 21 boligbyggelag er med i ordningen, spredt over hele landet.  Du kan lese mer om ordningen her.