Banner Minimer

Enter Title Minimer

Etter-installasjon og rehabilitering av heis

Mange lavblokker er over 30 år. De ble bygget på en tid da kravene til universell utforming var lavere enn i dag, og det ble ikke stilt krav om heis. 

Kravene som stilles til boligene endres over tid, og i dag blir det installert heis til de aller fleste boligene i blokk som bygges. Heis gir muligheter og økt tilgjengelighet både for beboere og besøkende.

Det er mange muligheter og ulike løsninger for etterinstallering av heis. OMT BBL har vært prosjektleder og gjennomført mange heisprosjekter. Sammen finner vi løsningen som passer best for ditt borettslag. Med tilskudd fra Husbanken kan prosjektet realiseres med en økning i felleskostnadene som er overkommelig for samtlige beboere.