Banner Minimer

Enter Title Minimer

Prosjektledelse og byggeledelse

OMT BBL tilbyr prosjekt- og byggeledelse til boligselskap i forbindelse med utbygging, ombygging og rehabilitering. Boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos OMT BBL som profesjonell samarbeidspartner ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. 

Hvorfor prosjekt- og byggeledelse av OMT BBL?

 • Boligselskapet får en profesjonell partner

 • Oppdatert på lover og forskrifter

 • Lang erfaring med arbeid med entreprenører

 • Kunnskap om viktige hensyn for boligselskap 

Rehabiliteringsprosjekter er omfattende, og det er viktig å ta hensyn til boligselskapet og beboerne i prosessen. Boligbyggelaget har lang erfaring med denne typen prosjekter, og bistår styret og beboerne slik at prosjektet blir vellykket.


Helhetlig rådgivning og planlegging

I alle typer byggesaker hjelper vi i tillegg med

 • Budsjett

 • Lånesøknad

 • Tegneoppdrag

 • Anbudsbeskrivelse

 • Bistå søknadsprosess til kommunen

 • Kontraktsforhandlinger

 • Byggeoppfølging

 • Overtakelsesbefaring

 • Garantibefaring

 • Sentral godkjenning


Ta kontakt med teknisk avdeling for mer informasjon.