Banner Minimer

Enter Title Minimer

Tilstandsvurdering med plan for vedlikehold og rehabilitering

For å hjelpe borettslag med å se fremover og få kontroll på vedlikeholdet av bygningsmassen utfører vi tilstandsvurdering av borettslag. I rapporten som utarbeides lager vi en plan for det løpende vedlikeholdet og rehabilitering/oppgradering med estimerte kostnader for hvert tiltak. 

Vedlikeholdsplanen er et godt hjelpemiddel for styret sitt arbeid med å opprettholde standarden på borettslaget, og den vil også gi et godt grunnlag for å holde en stabil utvikling av felleskostnadene.

Planen for vedlikehold og rehabilitering blir utarbeidet på bakgrunn av befaring hvor tilstanden på borettslagets bygningsdeler blir vurdert, samt innhentet informasjon om tidligere utførte tiltak.