Banner Minimer

Enter Title Minimer

Utarbeiding av forespørsler

OMT BBLs tekniske avdeling utarbeider forespørsler for våre borettslag. Det er derfor viktig at vi er i god dialog, og at vi anbefaler gode tiltak som harmonerer med det langsiktige vedlikeholdet. 

Det kan være mange aktører i løsningene når den optimale løsning skal finnes. Her har vi skaffet oss god kunnskap om energiløsninger, tilskuddsordninger og gode låneordninger. 

Byggherreforskriften

Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakere mot farer gjennom å ta hensyn til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Byggherren/Boligselskapet har ansvaret og skal sørge for HMS på bygget eller anleggsplassen.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Bærekraftig rehabilitering

Med bærekraftig rehabilitering skal det forstås en meget gjennomtenkt plan, hvor alle tiltak henger sammen, og der det er fokus på materialer med lang levetid, stor vekt på godt inneklima, lavt energiforbruk og med et sosialt aspekt. 

En forutsetning for rehabilitering er å vite noe om tilstand og/eller alder på alle bygningsdeler. Systematisk satt opp vil dette utgjøre en vedlikeholdsplan. Når de ulike punktene i vedlikeholdsplanen ønskes utført bør bærekraftig målsetning være bestemt slik at tiltakene harmoniserer.

Ta kontakt med teknisk avdeling for mer informasjon.

OMT BBL teknisk avdeling
Dronningens gate 35, 8514 Narvik
Tlf: 76 95 09 10
Epost post@omtbbl.no