Banner Minimer

Enter Title Minimer

Vinduer til borettslag

OMT BBLs tekniske avdeling har betydelig kompetanse på vinduer. Det er mye å ta hensyn til ved valg av nye vinduer, og borettslagene kan bruke vår kompetanse for å redusere vedlikeholdskostnadene og bedre bomiljøet.

Viktig ved valg av vindu for borettslag er vinduets levetid. OMT BBL anbefaler vedlikeholdsfrie komposittvindu med aluminiumbeslag.    

Installasjon
Montering av vinduet er blitt like viktig som selve innkjøpet. OMT BBL bruker godkjent handverker og NBI sine retningslinjer ved montering av vinduene for å sikre forskriftsmessig montering.

Vedlikehold av vinduer
Boligselskap skal følge Byggherreforskriften når de engasjerer fagfolk til maling og vedlikehold av vinduer. Ved vanskelig tilkomst blir vedlikeholdet dyrere.

OMT BBL følger Sintef Byggforsk standard 523.701/2 innsetting av vinduer.
Andre forhold som er av betydning når borettslagene skal skifte ut vinduer kan være:

-          Soldemping, står sollyset rett inn i leiligheta?

-          Unngå varmetap, redusere strømregninga?

-          Lydisolering; er det mye gatestøy?

-          Sikkerhetsglass, er det blokk med mange etasjer?

-          Fargevalg, innvendig og utvendig

OMT BBL prosjekterer i samråd med borettslaget slik at disse forholdene blir tatt hensyn til for andelseierne.

Ta kontakt med teknisk sjef Ketil Kristiansen, ketil@omtbbl.no.