Boligmarkedsbarometer: Troen på boligprisoppgang øker, igjen

Boligmarkedsbarometer: Troen på boligprisoppgang øker, igjen

Stadig flere husholdninger tror på økte boligpriser det kommende året. Den varslede renteoppgangen ser dermed fortsatt ikke ut til å bite på optimismen i norsk økonomi. Boligmarkedsbarometeret økte fra 13,5 til 14,0 i juni.
Stadig flere husholdninger tror på økte boligpriser det kommende året. Den varslede renteoppgangen ser dermed fortsatt ikke ut til å bite på optimismen i norsk økonomi. Boligmarkedsbarometeret økte fra 13,5 til 14,0 i juni.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x