Stortingsforslag om utvidet startlånordning

Stortingsforslag om utvidet startlånordning

  • 14. desember 2017
Ap og SV varsler nå at de vil fremme et eget forslag på Stortinget om å utvide ordningen med startlån.

Venstre vil ha mer leie-til-eie

Venstre vil ha mer leie-til-eie

  • 12. desember 2017
Venstre følger opp sitt engasjement for mer leie-til-eie i Kommunal- og forvaltningskomiteens budsjettinnstilling (11. desember). Partiet vil ha flere pilotprosjekter med systematiske forsøk og evalueringer knyttet til ulike modeller.

Garantier etter bustadoppføringslova – tid for nytenkning

Garantier etter bustadoppføringslova – tid for nytenkning

  • 8. desember 2017
I norsk bolig- og bygningspolitikk er det flere paradokser. Ett av dem er at staten bruker svært lite målrettede virkemidler for å ramme noen få useriøse boligbyggere. Garantier etter bustadoppføringslova er ett eksempel. 

Signer opprop mot seksuell trakassering i eiendomsbransjen

Signer opprop mot seksuell trakassering i eiendomsbransjen

  • 8. desember 2017
NBBL oppfordrer boligbyggelag og andre til å signere oppropet #nårgrunnmurensprekker mot seksuell trakassering i eiendomsbransjen.

Eierskiftegebyr: NBBL foreslår lovendring for å hindre usikkerhet i markedet

Eierskiftegebyr: NBBL foreslår lovendring for å hindre usikkerhet i markedet

  • 24. november 2017
I sameier har det vært vanlig praksis at forretningsfører tar seg betalt av seksjonseier for den jobben som gjøres i forbindelse med et eierskifte i stedet for at betalingen innbakes i forretningsførerhonoraret sameiet tar. Nå har det oppstått uklarheter om dette fortsatt er mulig.

12345678910Last