Mindre energi og ny energi

Mindre energi og ny energi

  • 23. oktober 2018
Reduksjon av energi i bygg, og tilførsel av energi til elbiler sto i NBBLs fokus for statsbudsjettinnspill til stortingets energi- og miljøkomite.

Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

  • 22. oktober 2018
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 preges boligpolitikken av enkelte positive nyheter, men også en del kutt. Overordnet er det vanskelig å få øye på nyheter av stor betydning for boligsektoren.

 Flere tror på lavere boligpriser

Flere tror på lavere boligpriser

  • 22. oktober 2018
Boligmarkedsbarometeret faller for tredje måned på rad, fra 6,8 i september til 0,9 i oktober. Nordmenns tro på fremtidig boligprisoppgang avtar betydelig samtidig som boligprisene flater ut. Renteoppgangen begynner å bite.

God bolig- og omsorgspolitikk

God bolig- og omsorgspolitikk

  • 17. oktober 2018
Bolig- og omsorgspolitikk er to områder som tilhører hver sin komité på Stortinget. Det er derfor viktig at helse- og omsorgskomiteen samarbeider med kommunalkomiteen om gode boliger for eldre. Spesielt siden det er et politisk ønske om at man skal bo lengst mulig i egen bolig.

Ingen plan for enøk-satsing i blokkbebyggelse

Ingen plan for enøk-satsing i blokkbebyggelse

  • 10. oktober 2018
Stortinget vedtok allerede i 2016 at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. Regjeringen har nå hatt 2 år på seg til å komme med en plan. I statsbudsjettet for 2019 blir denne planen for energisparing ytterligere utsatt. 

12345678910Last