Statsbudsjett 2018: Tafatt om leie-til-eie

Statsbudsjett 2018: Tafatt om leie-til-eie

  • 13. oktober 2017
Leie-til-eie var et mye omtalt tema da bolig ble diskutert i høstens valgkamp. Noen satsing på dette er det imidlertid vanskelig å få øye på i statsbudsjettet. Regjeringen varsler kun at Husbanken vil prioritere arbeidet med å stimulere til flere leie-til-eie-prosjekter for varig vanskeligstilte. 

Statsbudsjett 2018: Ungdom har ingen grunn til å juble

Statsbudsjett 2018: Ungdom har ingen grunn til å juble

  • 13. oktober 2017
I forbindelse med valgkampen lanserte NBBL forslag på fem tiltak som kunne gjøre det enklere for ungdom på boligmarkedet. Nå foreligger regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, og NBBL må bare konstatere at her har vi hatt null uttelling.

Statsbudsjett 2018: Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden

Statsbudsjett 2018: Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden

  • 12. oktober 2017
Både redusert tilskudd til heis og enøk-tiltak i eksisterende bebyggelse blir svekket i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Det gir boliger som hverken er tilpasset den kommende eldrebølgen eller behovet for å redusere energibruken.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017.

  • 3. oktober 2017
Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017

  • 3. oktober 2017
Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

12345678910Last