Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

  • 10. oktober 2018
Selv om de helt store godbitene glimrer med sitt fravær, er det enkelte positive boligtiltak for ungdom i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ikke minst gjelder dette studentboliger, der det nå er godt håp om mer nybygging.

Tall i statsbudsjettet 2019

Tall i statsbudsjettet 2019

  • 8. oktober 2018
Nedenfor følger en oversikt over en del tallstørrelser med betydning for boligmarkedet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Statsbudsjettet 2019: Svak eldreboligsatsing

Statsbudsjettet 2019: Svak eldreboligsatsing

  • 8. oktober 2018
I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 48 mill. kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til en eldresatsing uten at bolig er nevnt. Midlene skal gå til etablering av regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer.

Boligprisene falt 1,2 prosent

Boligprisene falt 1,2 prosent

  • 2. oktober 2018
NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent 3. kvartal 2018. Det er jevn nedgang over hele landet, men unntaket er Bergen hvor prisene på de omsatte borettslagsboligene stiger.

Stiftelse av Eier- og forvalterforum

Stiftelse av Eier- og forvalterforum

  • 1. oktober 2018
Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (Eier- og forvalterforumet) ble formelt stiftet 26.09.18 etter fem års uformelt samarbeid.

12345678910Last