Bærekraftig vedlikehold

OMT bygger boliger for våre medlemmer med et langsiktig perspektiv. Vi har fokus på kvalitet, brukervennlighet og bærekraftige løsninger, og legger stor vekt på å tilby våre medlemmer boliger med varig verdi. Boligbyggelaget har bærekraft i sine gener. Verdibevarende vedlikehold og boglede er viktig, og vi har fokus på FNs bærekraftsmål i arbeidet med å sikre boliger et lang liv med lav miljøbelastning. OMT er miljøfyrtårnsertifisert, og har vært deltaker og bidratt i utvikling av NBBLs bærekraftsstanddard for eksisternde boligbygg. 

BBC Story Works har sammen med NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) og OMT BBL laget film fra Narvik om den norske boligmodellen og bærekraftig rehabilitering. Filmen er en del av Housing Europes kortfilmserie #BuilidingCommunities som omhandler sosial boligbygging og boliger for folk flest. Filmen fokuserer på de gode historiene om etablering, miljøtiltak, oppgradering, energieffektivisering og etter-innstallering av heis i eksisterende bygg.