Hva inngår i felleskostnadene?

Felleskostnadene dine er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i boligselskapet. Det betyr at andelseiere med størst leilighet betaler mest.

I tillegg til renter og avdrag på den enkelte andelens fellesgjeld dekker felleskostnadene daglig drift av borettslaget, som kommunale avgifter, eiendomsskatt, løpende vedlikehold, forsikringer, strøm i fellesarealer, renhold, vaktmestertjenester, styrehonorarer og betaling for forvaltningstjenester til OMT BBL.

Styret har fullmakt og plikt til å bestemme felleskostnader høye nok til å dekke drift og avsetning til vedlikehold av bygningsmassen. Beløpet er ofte anbefalt av OMT BBL som fører regnskapet til borettslaget, og som følger med på renteendringer og fremtidig vedlikehold. Større økninger som skyldes oppgraderinger og opprusting ut over nødvendig vedlikehold bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.