Energikartlegging

En energikartlegging er styrets første steg mot et energi- og kostnadsbesparende borettslag/sameie. Kartleggingen gir god informasjon om hvilke energitiltak som passer for deres boligselskap og gevinstene ved å utføre dem. Slik får dere i styret gode verktøy om hvordan dere bør prioritere vedlikehold og oppgraderinger for å redusere energibruken.

En kartlegging fra OMT gir dere svar på innsparingspotensialet ved forskjellige tiltak og våre anbefalinger for deres selskap. OMT utfører kartlegging opp til SN-NSPEK 3031:2021, vi kan også evaluere mot Future built 2.0.

Energieffektivisering gir gode fordeler

  • Bedre inneklima
  • Reduserer energiutgifter for boligselskapet og beboere
  • Høyere energiklassifisering
  • Miljøvennlig
  • Øker boligverdien
  • Mulighet for lokal produksjon

Fremgangsmetoden er en kartlegging av boligselskapet med alt fra bruksmønster til bygningsmessige analyser i samarbeid med styret. Vi kartlegger konstruksjonen og avdekker potensielle energilekkasjer med hjelp av blant annet termokamera. Vi vil også kunne tilby komplett termografering med drone for hele klimaskjermen for avdekking av problemområder.

 

Behovsvurdering av Energikartlegging

Som kunde av OMT BBL tilbyr teknisk avdeling deres borettslag/sameie gratis vurdering av behovet for energikartlegging av bygningsmassen. Ta kontakt med teknisk sjef Atle-Aage P. Hornig på telefon 934 71 832 eller e-post atle@omtbbl.no

 

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og muligheten for lokal energiproduksjon. Enova kan gi opp til 350 000kr i kartleggingsstøtte. 

 

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Her kan Enova dekke inntil 30 prosent av kostnadene for tiltak opp til maksimalt 10 millioner kroner. Tiltakene er alt fra innstallering av varmepumper, etterisolering, bytte av vinduer og f.eks solcelle eller bergvarme.

OMT har i høst gjennomført kartlegging av boligselskap her i Narvik som har vist energibesparelser på opp til 52% med gode tiltak som ikke minst øker bo komfort og verdien på andelene, tiltakene her gikk ut på blant annet balansert ventilasjon, etterisolering samt nye vinduer. 

Har dere spørsmål om støtteordninger, tiltak, energimerke eller noe annet dere lurer på, så tar dere kontakt med oss på teknisk avdeling, så hjelper vi dere på vei.

Atle-Aage P. Hornig
Atle-Aage P. Hornig
Teknisk sjef
Anne Soleng
Anne Soleng
Prosjektleder