Eiendomstjenester

OMT har lang erfaring og god kompetanse på alle tjenesteområder innen eiendomsforvaltning. Vi kan ivareta og utvikle ditt boligselskap. OMT forvalter 117 boligselskaper i Narvik, Midt-Troms, Evenes og omegn. Det gir stordriftsfordelser med gunstige avtaler som kommer deg og ditt boligselskap til gode. Vi kan tilby tjenester på en rekke områder.

Forretningsførsel

Som forretningfører for borettslag og sameier hjelper OMT styret med å håndtere sine oppgaver. OMT er en profesjonell samarbeidspartner, og våre autoriserte regnskapsførere sikrer at boligselskapets interesser ivaretas. 

Internkontroll og HMS

OMT tilbyr OMT HMS, et digitalt internkontrollsystem for boligselskapene våre. Alle boligselskaper er underlagt internkontrollforskriften, som krever systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områdene omfatter blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser, arbeidsgiveransvar m.v. Ingen boligselskaper er like, og vi tilpasser systemet til hvert enkelt boligselskap. 

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

OMT VLP

Håndverkertjenester

Brannvern 

Elsjekk

Vannsjekk