Prosjektledelse og byggeledelse

OMT BBL tilbyr prosjekt- og byggeledelse til boligselskap i forbindelse med utbygging, ombygging og rehabilitering.

Boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos OMT BBL som profesjonell samarbeidspartner ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. 

Hvorfor prosjekt- og byggeledelse av OMT BBL?

 • Boligselskapet får en profesjonell partner
 • Oppdatert på lover og forskrifter
 • Lang erfaring med arbeid med entreprenører
 • Kunnskap om viktige hensyn for boligselskap 

Rehabiliteringsprosjekter er omfattende, og det er viktig å ta hensyn til boligselskapet og beboerne i prosessen. Boligbyggelaget har lang erfaring med denne typen prosjekter, og bistår styret og beboerne slik at prosjektet blir vellykket.

Helhetlig rådgivning og planlegging

I alle typer byggesaker hjelper vi i tillegg med

 • Budsjett
 • Lånesøknad
 • Tegneoppdrag
 • Anbudsbeskrivelse
 • Bistå søknadsprosess til kommunen
 • Kontraktsforhandlinger
 • Byggeoppfølging
 • Overtakelsesbefaring
 • Garantibefaring
 • Sentral godkjenning 

Ta kontakt med teknisk avdeling for mer informasjon.