Leiligheter til salgs i Sentrum Borettslag, Kirkegata 27

 

Til salgs

For tiden ingen leiligheter til salgs.

Sentrum Borettslag er et klausulert borettslag hvor det er vedtektsfestet at andelseier må motta pensjon, og er/blir medlem i OMT BBL. 

Prisen på andelene fastsettes iht vedtektenes §4-2, og endelig pris reguleres ved kontraktsinngåelse. 

Ta kontakt med OMT BBL for mer informasjon på telefon 76 95 20 00 og e-post post@omtbbl.no.