Leiligheter til salgs i Sentrum Borettslag, Kirkegata 27

Andel 12, leilighet 2G. Innskudd kr 142.430,-, andel fellesgjeld kr 291.875,-. Totalpris kr 434.305,-. Mnd felleskostnader kr 6.202,-.
Leiligheten er under vedlikehold, økte konstnader kan tilkomme.

Andel 4, leilighet 1C. Innskudd kr 330.706,-, andel fellesgjeld kr 553.370,-. Totalpris kr 884.076,-. Mnd felleskostnader kr 8.129,-.  

Sentrum Borettslag er et klausulert borettslag hvor det er vedtektsfestet at andelseier må motta pensjon, og er/blir medlem i OMT BBL. 

Prisen på andelene fastsettes iht vedtektenes §4-2, og endelig pris reguleres ved kontraktsinngåelse. 

Ta kontakt med OMT BBL for mer informasjon på telefon 76 95 20 00 og e-post post@omtbbl.no.