Eierskifte

Overføring av bolig

Et unntak fra reglene om forkjøpsrett er overføring til nærstående slik det er hjemlet i Borettslagslovens § 4-12. Her fremgår det at forkjøpsretten ikke kan gjøres gjeldende når en andel overføres til nære slektninger. Av brl § 4-12 kan følgende nærstående overta en andel i borettslaget uten av det utløser prøving av forkjøpsretten:

  • Andelseierens ektefelle og ektefellens slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • Fosterbarn som står i samme stilling som livsarving, søsken eller andre som i de to siste årene har tilhørt samme husstand som den tidligere eieren.
  • Skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter forutsetningene i husstandsfellesskapslovens §3.

En slik overføring må registreres hos OMT BBL og i Statens kartverk. Dokumentene som benyttes ved en slike hjemmelsoverføring er å finne under skjemaer og på nettsiden til statens kartverk.

Priser

Eierskiftegebyr kr 6.115,- inkl mva.

Eierskiftegebyr ved familieoverdragelse
kr 6.115,- inkl mva.

Eierskiftegebyr ved overføring til ektefelle, samboer eller hjemmeboende barn kr 3.058,- inkl mva.

Hjemmeloverføring ektefelle/samboer etter hjemmelshavers dødsfall kr 0,-