Bygningsinspeksjon med drone og termografering

OMT BBL tilbyr bygningsinspeksjon ved bruk av drone. Dronen tar både bilder og video i høy kvalitet og kommer enkelt til hvor det ellers er både utfordrende og kostbart for inspeksjon med bruk av personell.

OMT BBL benytter drone som del av vedlikehold og HMS-arbeidet for borettslag og sameier for gjennomføring av bygningsinspeksjoner. Inspeksjoner kan utføres både enklere og raskere.

Formålet med en inspeksjon av bygget vil være å avdekke eventuelle bygningsskader, byggefeil eller behov for vedlikehold, for eksempel i forbindelse med at man skal utarbeide en vedlikeholdsplan. Vanligvis trengs det ofte stige, stillas eller andre sikringstiltak for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende tilstandsvurdering av utvendig bygningsmasse. Droneteknologi gir imidlertid helt nye muligheter når det gjelder gjennomføringen av bygg inspeksjoner, og vi i OMT BBL er glade for at vi nå kan tilby dette som en av våre tjenester.

Med vår moderne drone får du en trygg og mer effektiv metode for inspeksjon av boligmassene. Sammenlignet med en befaring som gjøres fra bakken hvor det ikke alltid er mulig å komme tett nok på til å få gjort tilfredsstillende grundige vurderinger, så vil en inspeksjon utført ved hjelp av en drone kunne gi en mer nøyaktig tilstandsvurdering. Dronen kan brukes i opptil 120 meters høyde, og kan navigere både over og rundt bygningene.

Eksempler på sjekkpunkter og tjenestemuligheter ved ordinær droneinspeksjon:

 • Tak
 • Fasader
 • Takrenner og nedløp
 • Piper og hetter
 • Beslag
 • Svikt i konstruksjon
 • Manglende vedlikehold
 • Istapper/isdannelse

Kameraet på dronen tar høyoppløste bilder og video i god kvalitet, og den kan raskt komme til steder som det ellers ville tatt tid å få tilgang til. Prosessen utføres tryggere, raskere og mer effektivt, samtidig som bygningsinspeksjonen kan gi et enda bedre og mer detaljert bilde av situasjonen.

I tillegg til at inspeksjonen gjennomføres både raskt og enkelt, så blir det også lettere for deg som oppdragsgiver å videreformidle informasjonen som blir samlet inn. Du kan enkelt sende bilder og video til ulike leverandører for å innhente tilbud på de tjenestene som det er behov for.

OMT har sertifisert personell med riktig kompetanse for all droneaktivitet og forsikring.

Termografi

Hvorfor bør boligselskapet utføre termografi?

Termografering benyttes i mange sammenhenger til å sjekke luftlekkasjer, vannlekkasjer eller avdekke feil på elektriske komponenter.

Luftlekkasjer fører til økt energiforbruk og varmetap. Litt som å «fyre for kråka». Men det er også en mulig kostbar side av at varm luft møter kald luft.

Kondens har skylden for mange skader, og skader grunnet kondens er typiske skader en forsikring ikke dekker. Det er derfor viktig å avdekke slike «trege skader» så tidlig som mulig. Slike påbegynnende skader kan avdekkes med hjelp av termografering lenge før man kan se noe på overflaten. Med termografi oppdager man slike uregelmessigheter i byggets klimaskjerm, man kan da tidlig iverksette tiltak før en liten skade utvikler seg til å bli kostbar.

En termografering er nyttig hvis:

 • Boligselskapet har høyt strømforbruk uten en god forklaring
 • Har utført rehabilitering av tak/fasade og ønsker kvalitetssikring av arbeidet før reklamasjonstiden utløper eller trenger å avdekke skjulte feil og mangler av utført arbeid
 • Har problemer med vannlekkasje, eller har eldre tak og ønsker og være «føre var», oppdages en mindre lekkasje tidlig, er det ofte mulig og utbedre lokalt før skaden utvikler seg i omfang
 • Ønsker en faglig vurdering om hvor man bør begynne en rehabilitering, starte i riktig ende
 • Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst

En termografering identifiserer problemområder i bygget konstruksjon uten inngrep og avdekker ofte enkelttiltak som behov for isolering rundt vinduer og dører eller tetting av sprekker.

Husk at regelmessig kontroll kan gi store besparelser!

Vil du vite mer, eller har du spørsmål om droneinspeksjon? Vi hjelper deg gjerne!

Alte-Aage P. Hornig
Alte-Aage P. Hornig
Teknisk sjef