Rehabilitering og vedlikehold

Med bærekraftig rehabilitering skal det forstås en meget gjennomtenkt plan, hvor alle tiltak henger sammen, og der det er fokus på materialer med lang levetid, stor vekt på godt inneklima, lavt energiforbruk og med et sosialt aspekt.

Tilstandsvurdering med plan for vedlikehold og rehabilitering

For å hjelpe borettslag med å se fremover og få kontroll på vedlikeholdet av bygningsmassen utfører vi tilstandsvurdering av borettslag. I rapporten som utarbeides lager vi en plan for det løpende vedlikeholdet og rehabilitering/oppgradering med estimerte kostnader for hvert tiltak. 

Vedlikeholdsplanen er et godt hjelpemiddel for styret sitt arbeid med å opprettholde standarden på borettslaget, og den vil også gi et godt grunnlag for å holde en stabil utvikling av felleskostnadene.

Planen for vedlikehold og rehabilitering blir utarbeidet på bakgrunn av befaring hvor tilstanden på borettslagets bygningsdeler blir vurdert, samt innhentet informasjon om tidligere utførte tiltak.

Vinduer til borettslag

OMT BBLs tekniske avdeling har betydelig kompetanse på vinduer. Det er mye å ta hensyn til ved valg av nye vinduer, og borettslagene kan bruke vår kompetanse for å redusere vedlikeholdskostnadene og bedre bomiljøet.

Viktig ved valg av vindu for borettslag er vinduets levetid. OMT BBL anbefaler vedlikeholdsfrie komposittvindu med aluminiumbeslag.    

Installasjon

Montering av vinduet er blitt like viktig som selve innkjøpet. OMT BBL bruker godkjent handverker og NBI sine retningslinjer ved montering av vinduene for å sikre forskriftsmessig montering.

Vedlikehold av vinduer

Boligselskap skal følge Byggherreforskriften når de engasjerer fagfolk til maling og vedlikehold av vinduer. Ved vanskelig tilkomst blir vedlikeholdet dyrere.
OMT BBL følger Sintef Byggforsk standard 523.701/2 innsetting av vinduer.

Andre forhold som er av betydning når borettslagene skal skifte ut vinduer kan være:

Soldemping, står sollyset rett inn i leiligheta?
Unngå varmetap, redusere strømregninga?
Lydisolering; er det mye gatestøy?
Sikkerhetsglass, er det blokk med mange etasjer?
Fargevalg, innvendig og utvendig
OMT BBL prosjekterer i samråd med borettslaget slik at disse forholdene blir tatt hensyn til for andelseierne.

Installering og rehabilitering av heis

Mange lavblokker er over 50 år. De ble bygget på en tid da kravene til universell utforming var lavere enn i dag, og det ble ikke stilt krav om heis.

Kravene som stilles til boligene endres over tid, og i dag blir det installert heis til de aller fleste boligene i blokk som bygges. Heis gir muligheter og økt tilgjengelighet både for beboere og besøkende.

Det er mange muligheter og ulike løsninger for etterinstallering av heis. OMT BBL har vært prosjektleder og gjennomført mange heisprosjekter. Sammen finner vi løsningen som passer best for ditt borettslag. 

OMT BBL med sentral godkjenning

OMT BBL har sentral godkjenning på følgende godkjenningsområder:

  • Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Godkjent opplæringsbedrift

Dette betyr at OMT BBL slipper å søke lokal godkjenning for hvert enkelt prosjekt, slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

Det er Direktoratet for byggkvalitet har ferdigbehandlet søknaden om sentral godkjenning for ansvarsrett, og søknaden er vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven for forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). Godkjenningen er gyldig til mars 2026. 

For mer informasjon om sentral godkjenning, se www.dibk.no.

Teknisk avdeling