Styreskolen

Styreskolen er digitale kurs i styrearbeid, som er lagt ut på styreportalen og dermed tilgjengelig for alle styremedlemmer og varamedlemmer hos våre kunder.

Kurset er bygd opp av korte moduler, som går gjennom de mest grunnleggende sidene ved styrearbeidet. Det skal oppleves som enkelt å bruke, og egner seg godt som en innføring i styrearbeid for nye styremedlemmer.