OMT BBL Styreportal

OMT BBL Portal for fakturaattestasjon er et nettbasert verktøy for tillitsvalgte
i boligselskapene. Portalen er et standard verktøy for alle forvaltnings-
kunder i OMT BBL, som inngår i forretningsførerhonoraret. 

Gjennom portalen kan styret utføre det meste av sine gjøremål mot OMT BBL som forretningsfører over internett. Portalen er anvendelig på de fleste plattformer, og alle enheter kan brukes så lenge de er på internett. Brukeren må ha e-postadresse for å få tilgang. Logg inn her

Portalen kan blant annet benyttes til:

  • Godkjenning av fakturaer 
  • Informasjon om boligselskapet (andelseiere, bygningsinformasjon o.l.)
  • Dokumentarkiv
  • Regnskapsrapporter
  • Beboerinformasjon
  • Forsikring
  • Kommunikasjon med forretningsfører
  • Kommunikasjon med beboere
  • Styresammensetning