For utbygger

OMT er en erfaren leverandør av alle tjenester innen eiendomsforvaltning. Vi tar vare på ditt boligselskap. 

Stifting av borettslag

Det er mye som må på plass når man skal opprette et borettslag. OMT hjelper utbygger, entreprenør og megler med organisering og stifting av et nytt borettslag. Vi kan følge boligselskapet fra prosjektstart til ferdigstillelse og drift, og bistå i alle ledd av prosessen. Det kan være avtalerettslige forhold, valg av selskapsform, etablering av næringsseksjoner, regulering av fellesarealer, tinglysning av andeler, konstituering av borettslag mv. Vi kan også søke Fulltegningsforsikringen og Sikringsfondet på vegne av borettslaget. Vi legger stor vekt på fleksibilitet, og tilbudet tilpasses deres behov. 

Etablering av sameie

Det er mye som må på plass ved opprettelse av et sameie. OMT hjelper utbygger, entreprenør og melger med organisering og stiftelse av et nytt sameie. Vi kan følge boligselskapet fra prosjektstart til fedigstillelse og drift, og bistå i alle ledd av prosessen. Det kan være avtalerettslige forhold, valg av selskapsform, etablering av næringsseksjoner, regulering av fellesarealer, seksjonering av bygget, konstituering av eierseksjonssameiet mv. Vi kan også søke Fulltegningsforsikringen. Vi legger stor vekt på fleksibilitet, og tilbudet tilpasses deres behov. 

Forretningsførsel

Som forretningsfører bor borettslag og sameier hjelper OMT styret med å håndtere sine oppgaver. OMT er en profesjonell samarbeidspartner, og våre autoriserte regnskapsførere sikrer at boligselskapets interesser ivaretas.

Byggdrift

OMT sitt datterselskap BVS har dyktige driftsoperatører som kan bistå ditt boligselskap med driftstjenester. Vi kan sørge for at tekniske installasjoner som heis, brannvarslingsanlegg, låsesystem, varmeanlegg mv. virker som de skal Ta kontakt for et tilbud på en driftsavtale tilpasset deres behov.

Internkontroll og HMS

OMT samarbeider med Bevar HMS som leverandør av digitalt internkontrollsystem for boligselskapene våre. Alle boligselskaper er underlagt Internkontrollforskriften, som krever systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områdene omfatter blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser, arbeidsgiveransvar mv. Ingen boligselskaper er like, og vi tilpasser systemet til hvert enkelst boligselskap.