BASE

Prosjekt med støtte fra Enova. Utredning av konsepter for bærekraftig modernisering og energieffektivisering av eksisterende bygg i arktiske strøk.

Smart Arctic Building Workshop Longyearbyen 1.-2. april 2019

Foredrag: 

Adm Dir i OMT BBL, Kirstin M Leiros:
Prosjekt Smart Arctic Building

Rådgiver energiomstilling Longyearbyen Lokalstyre, Rasmus Bøckman
Energisituasjonen i Longyearbyen

Professor ved institutt for elektroteknologi UiT, Terje Gjengedal
Smart, bærekraftig og klimaorientert Smart Arctic Building og energiløsninger

Professor ved UiT campus Narvik og forsker ved NCE for Smart Energy Markets ved SIN i Halden, Bernt A. Bremdal
Kortreist, fornybar energi for selvkonsum er bra

Adm Dir LNS Spitsbergen, Frank Jacobsen
Solcelle, varmegjenvinning og fundamentering - kaldt klima

Energirådgiver Enerconsult AS, Lars Kimo Jørgensen
Enovas oppdrag mot lavutslippssamfunnet

Seniorrådgiver Husbanken region nord, Arvid Olsen og Geir-Ove Meland
Bruk av Husbankens virkemidler

Smart Arctic Building & Energy konferanse 21. november 2018

Seminar avhold 21.november på UiT campus Narvik.  Forskere, rådgivere, entreprenører, bygg og boligforvaltere og energibransjen ga innspill med fokus på arktiske bygg, bærekraft, energi og smarte løsninger.

Foredrag:
Adm dir Frank Jakobsen, LNS Spitsbergen:
Svalbard - sentrum i arktisk, erfaring fra LNS`s virksomhet med bærekraft og energiløsninger

Forsker/professor Bernt Bremdal, Smart Innovation Norway NCE: 
Smart teknologi i nord - bygg i arktisk

Førsteamanuensis Svein Erik Sveen, Institutt for bygg, energi og materialteknologi UiT: 
Effektiv tining av frossen grunn

Daglig leder TreFokus / Universitetslektor NTNU Aasmund Bunkholt: 
Trender og markedsutvikling på tre i bygg

Leder Thor Moen og Seniorrådgiver Ulrika Holmgren, Smarte Byer og Samfunn, Smart Innovation Norway
Smarte Byer og Samfunn

Forsker/fagansvarlig Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning:
Bærekraftig kretsløp for matavfall og matsvinn – hva gjøres andre steder

Seniorforsker Øystein Kleven, Norut Narvik:
Potensial, muligheter og fallgruver Solenergi

Stabssjef Sverre Mogstad, Nordkraft AS: 
Klimatiltak og næringsutvikling - hva kan kraftbransjen bidra med