Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet, og ansienniteten regnes fra den dagen OMT BBL har mottatt innbetaling på medlemskapet.

Den som er medlem i OMT BBL før meldefristen for de forkjøpsberettigede medlemmene går ut, har forkjøpsrett når en bolig skal selges. Ved forhåndsavklaring av forkjøpsretten må medlemmer melde interesse for boligen innen meldefristen. En kjøper som ikke er medlem i OMT BBL får ansiennitet fra det tidspunktet budet ble akseptert av selger.

Meld forkjøpsrett

Last ned Forkjøpsrett meldeskjema Fast Pris

Last ned Forhåndsvarsel meldeskjema forkjøpsrett 

Eget skjema for å melde interesse for andeler i Alleen Brl:

Last ned Forhåndsvarsel meldeskjema Alleen Brl

Medlemmer i OMT BBL og andelseiere i de respektive borettslag må melde sin interesse innen kl 12:00 den dagen meldefristen er satt. Er du interessert og vil undersøke boligen(e) nærmere før du eventuelt ber om visning, kan du komme innom vårt kontor i Dronningens gate 35 hvor du får flere opplysninger. Du kan også ringe vår saksbehandler Sondre Jørgensen på telefon 76 95 20 00.

Mer om forkjøpsrett

Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet, og ansienniteten regnes fra den dagen OMT BBL har mottatt innbetaling på medlemskapet. Den som er medlem i OMT BBL før meldefristen for de forkjøpsberettigede medlemmene går ut, har forkjøpsrett når en bolig skal selges. Ved forhåndsavklaring av forkjøpsretten må medlemmer melde interesse for boligen innen meldefristen. En kjøper som ikke er medlem i OMT BBL får ansiennitet fra det tidspunktet budet ble akseptert av selger. 

Alle medlemmer i OMT BBL har forkjøpsrett til boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Dersom flere medlemmer ønsker å benytte forkjøpsretten, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.  Beboere i borettslaget hvor en andel er til salgs, har intern forkjøpsrett foran andre medlemmer i boligbyggelaget. Hvis det er flere beboere som ønsker å bruke forkjøpsretten, er det siste samlede botid som bestemmer hvem som får tilslaget. 

Forkjøpsretten gjelder bare i tilfellene der boligen skal selges. Dersom en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn gjelder ikke forkjøpsretten. 

Hva er forhåndsavklaring?

Ved forhåndsavklaring blir forkjøpsretten avklart før boligen er solgt, og da normalt med en prisantydning. Medlemmer må melde interesse innen en gitt frist, og det er uforpliktende å melde interesse ved forhåndsavklaring. Når selger har akseptert et bud blir forkjøpsretten avklart ved at OMT BBL henvender seg til de som har meldt forkjøpsrett. Ved en slik henvendelse må man raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om man ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, og tre inn i det aksepterte budet. Ved forhåndsavklaring er forkjøpsretten avklart for en periode på tre måneder. Går det mer enn tre måneder før boligen er solgt må den annonseres på nytt. Det betyr at du må sende en ny melding om forkjøpsrett til OMT BBL hvis du fortsatt er interessert i boligen.

Hva er fastprisavklaring?

Ved fastprisavklaring prøves forkjøpsretten etter at selger har akseptert et bud. Ved fastprisavklaring er melding om forkjøpsrett forpliktende. Det vil si at du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen. 

Det fremkommer av annonsen hvilken type forkjøpsrett som er valgt. 

Felles forkjøpsrett

OMT BBL er med i ordningen Felles Forkjøpsrett. Felles forkjøpsrett betyr at du med medlemskap i OMT BBL kan bruke opparbeidet ansiennitet til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som er med i ordningen. Tilsammen 21 boligbyggelag er med i ordningen, og disse er spredt over hele landet. Det betyr at du kan ta med deg medlemskap og ansiennitet fra OMT BBL for å stille sterkere i boligmarkedet mange andre steder i Norge.

På boligbyggelagene sine nettsider finner du informasjon om hvordan forkjøpsretten kan benyttes og oversikt over boliger på forkjøpsrett. 

Boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 01.01.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten. Her finner du mer informasjon og oversikt over boligbyggelagene som er med i ordningen om Felles forkjøpsrett.