OMT BBL som forretningsfører

OMT BBL forvalter og fører regnskap for 116 boligselskaper med 1700 boliger fra Narvik i sør, Evenes i vest, til Bardu og Senja i nord. Vi tilbyr forretningsførsel for alle typer boligselskaper, og alle boligselskaper kan inngå avtale om forretningsførsel med oss. OMT BBL sikrer ditt boligselskap gjennomføring av driftsoppgaver som:

 • Regnskap og budsjett
 • Likningsoppgaver
 • Fakturering av felleskostnader
 • Sikringsordninger
 • Lønn
 • Rådgivning 

Rådgivning og informasjon

OMT BBL jobber aktivt med informasjonsspredning og kompetanseheving for styremedlemmer i boligselskap. Blant annet gjennom:

 • Generalforsamling
 • Temakvelder
 • Medlemsinfo
 • Infoskriv
 • Kurs og konferanser
 • Styreskolen
 • Juridisk bistand
 • Styreportal

Nybygg

OMT BBL ser boligbygging i et langsiktig perspektiv, og jobber med flere prosjekter både i sentrumsnære og landlige områder.

 • Nye boliger, både borettslag og sameier
 • Egne prosjekter til alle våre medlemmer

Vi har lang erfaring og vår kunnskap og kompetanse går helt tilbake til 1946.