Om å bo i borettslag

Nyttig informasjon om å bo i lag.

Hva er et borettslag?

Et borettslag er et eget selskap som eies av andelseierne. Borettslagets eiendom består av bygninger med boliger, fellesarealer og uteområder. Blokker, rekkehus, småhus og kombinasjoner av disse kan organiseres som et borettslag.

Hva er en andelseier?

Du blir andelseier når du kjøper en bolig (andel) i et borettslag. Du eier borettslaget sammen med de andre andelsierne.  

Felleskostnader

Felleskostnadene er de måndelige innbetalingene til borettslaget. Felleskostnadene dekker borettslagets totale utgifter. I felleskostandene ligger renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel, revisjon kommunale avgifter og vedlikehold av bygning og fellesarealer.

Fellesgjeld

Når du kjøper en bolig i et borettlslag finansieres dette ved å betale et innskudd. Finansiering av kjøpesummen må du selv ordne ved å bruke egenkapital eller ta opp lån. I tillegg til kjøpesumment får du som andelseier din andel fellesgjeld av borettslaget sitt felleslån.

Hva er et boligbyggelag?

Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter og forvalter boliger. Boligbyggelaget er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Boligbyggelaget krever inn måndelige felleskostnader, står for regnskapsføring, og håndterer lån og forsikringssaker for boligselskapene. I tillegge gir boligbyggelaget teknisk og økonomisk rådgivning. Boligbyggelaget forhandler også frem medlemsfordeler og rabatter for medlemmene.