Overføring av medlemskap i boligbyggelaget

Du kan overføre medlemskapet ditt til nære slektninger. Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Ved dødsfall må det fremvises skifte- /uskifteattest samt skriftlig bekreftelse fra alle arvinger. Dette kan sendes til post@omtbbl.no eller OMT BBL, Postboks 287, 8504 Narvik.

Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, ektefelle/partner og samboer. Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato. Ved overføring benyttes dette skjemaet:

Overføring av andel i Boligbyggelaget

Hvis du bor i et tilknyttet borettslag, kan du ikke overføre medlemskapet. Hvis du derimot skal overføre leiligheten din, må du samtidig overføre medlemskapet. Er du medeier i en leilighet hvor borettslaget er tilknyttet OMT, kan du overføre medlemskapet ditt, så sant ikke dette medlemskapet sin ansiennitet ble brukt til å skaffe boligen.

Overføring i forbindelse med forkjøpsrett

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, må du beregne én virkedag til overføringen. Overføringen må være gjort senest innen klokken 14:00 dagen før den annonserte meldefristen. NB! Vær obs på at lørdag, søndag, høytids- og helligdager ikke regnes som virkedager i denne sammenheng. Medlemskontingenten må være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Opptjent bonus på medlemskapet?

Om du har bonus opptjent ved bruk av medlemskapet, vil ikke beløpet videreføres ved overføring av medlemskapet. Husk derfor å utbetale eventuelt bonusbeløp før du overfører medlemskapet. Logg inn på Min side for å utbetale bonus her