Velkommen til kurs 2018

OMT BBL tilbyr et bredt spekter av opplæringstilbud for tillitsvalgte i boligselskapene. Vi vil gjerne oppfordre nye styreledere, styremedlemmer og de som har hatt vervet en stund til å delta på våre kurs.