Sterkt stortingsengasjement for elbillading

Sterkt stortingsengasjement for elbillading

  • 11. desember 2018
Alle opposisjonspartiene unntatt KrF går nå inn for en nasjonal støtteordning for elbillading i borettslag og sameier.

Lav etterspørsel etter tilskudd til tilstandsvurdering

Lav etterspørsel etter tilskudd til tilstandsvurdering

  • 10. desember 2018
I en spørreundersøkelse forklarer boligbyggelagene den lave etterspørselen etter tilskudd til tilstandsvurdering.

NBBL styrker sin grønne profil

NBBL styrker sin grønne profil

  • 7. desember 2018
Advokat Laila Marie Bendiksen er ansatt i Norske Boligbyggelags Landsforbunds avdeling for interessepolitikk og jus. 

Bomiljø er viktigere enn «hotelldrift»

Bomiljø er viktigere enn «hotelldrift»

  • 7. desember 2018
Regjeringen la i dag fram forslag til endringer i eierseksjonsloven. Det innebærer en klar grense for Airbnb og hotellutleie i sameier. NBBL er fornøyd med forslaget, men mener taket for Airbnb burde vært 60 dager i stedet for 90.

Lyttemøte med boligminister Monica Mæland

Lyttemøte med boligminister Monica Mæland

  • 6. desember 2018
Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL presenterte den 4. desember vårt syn på samordning av boligpolitikken i regjeringen for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

12345678910Last