God bolig- og omsorgspolitikk

God bolig- og omsorgspolitikk

  • 17. oktober 2018
Bolig- og omsorgspolitikk er to områder som tilhører hver sin komité på Stortinget. Det er derfor viktig at helse- og omsorgskomiteen samarbeider med kommunalkomiteen om gode boliger for eldre. Spesielt siden det er et politisk ønske om at man skal bo lengst mulig i egen bolig.

Ingen plan for enøk-satsing i blokkbebyggelse

Ingen plan for enøk-satsing i blokkbebyggelse

  • 10. oktober 2018
Stortinget vedtok allerede i 2016 at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. Regjeringen har nå hatt 2 år på seg til å komme med en plan. I statsbudsjettet for 2019 blir denne planen for energisparing ytterligere utsatt. 

Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

  • 10. oktober 2018
Selv om de helt store godbitene glimrer med sitt fravær, er det enkelte positive boligtiltak for ungdom i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ikke minst gjelder dette studentboliger, der det nå er godt håp om mer nybygging.

Tall i statsbudsjettet 2019

Tall i statsbudsjettet 2019

  • 8. oktober 2018
Nedenfor følger en oversikt over en del tallstørrelser med betydning for boligmarkedet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Statsbudsjettet 2019: Svak eldreboligsatsing

Statsbudsjettet 2019: Svak eldreboligsatsing

  • 8. oktober 2018
I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 48 mill. kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til en eldresatsing uten at bolig er nevnt. Midlene skal gå til etablering av regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer.

12345678910Last