Folk tror på høyere boligpriser

Folk tror på høyere boligpriser

  • 24. mai 2023

60 prosent av husholdningene tror at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid. 11 prosent tror at boligprisene vil falle, mens 29 prosent tror på uendrede boligpriser det neste året, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for mai.


Ingen «Enova-milliard» i revidert nasjonalbudsjett

Ingen «Enova-milliard» i revidert nasjonalbudsjett

  • 12. mai 2023

Det er bra at Enova nå omdisponerer 500 mill. mer til energieffektivisering i 2023. Husholdningene har betalt inn nær 4 milliarder kroner til Enova siste 10 år, men mottatt langt mindre. Derfor blir det viktig at en stor del av de 500 mill. går til vanlige folk som skal gjøre vanlige energitiltak i egne boliger.


Slik får du alle med på dugnaden

Slik får du alle med på dugnaden

  • 10. mai 2023

Med våren kommer også dugnadstiden for mange borettslag og sameier. Dette er en anledning for beboerne til å samarbeide og gjøre uteområdene trivelige for den kommende utesesongen, og å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid uten store kostnader. Dessverre kan det noen ganger være vanskelig å få alle beboere til å delta på dugnaden.