Julebelysning til glede og irritasjon

Julebelysning til glede og irritasjon

  • 30. november 2023
Nå er det mørketid, advent og juleforberedelser står for tur. En viktig del av dette er julelys. Som regel er dette bare et hyggelig lyspunkt, men det er viktig å tenke på at det ikke skal være sjenerende for naboen eller være til hinder for ferdsel i fellesarealene. Hva er reglene det er viktig å vite om dersom julestemningen til naboen tar helt av? Er det lov til å klage?

Forkjøpsretten er nøkkelen til din nye bolig!

Forkjøpsretten er nøkkelen til din nye bolig!

  • 27. november 2023
Boligbyggelagene har som sitt hovedformål å bygge boliger for sine medlemmer. Dette har de gjort gjennom mange år, og boligbyggelagene har på denne måten vært en viktig bidragsyter til at ca. 80 % av alle i Norge eier sin egen bolig. Forkjøpsretten sikrer at også fremtidige medlemmer i boligbyggelagene kan få mulighet til å kjøpe de samme boligene. Her får du en innføring og introduksjon til reglene om forkjøpsrett.

Boligvennlighetskåringen i bruk

Boligvennlighetskåringen i bruk

  • 21. november 2023
NBBL har utviklet boligvennlighetskåringen for å synliggjøre hvordan norske kommuner ligger an i arbeidet med å planlegge for og bygge nok og riktige boliger til sine innbyggere. Tallene for 2022 ble lansert nå i november, og responsen har vært veldig positiv.

Lave boligprisforventninger i november

Lave boligprisforventninger i november

  • 21. november 2023
– Tre av ti venter lavere boligpriser om et år. Dette peker mot et fortsatt kjølig boligmarked de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL om de ferske tallene fra NBBLs boligmarkedsbarometer. Boligprisforventningene holdt seg uendret fra oktober til november, etter å ha falt markert måneden før.

Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

  • 20. november 2023
I det årlige møtet med Husbanken var fokuset til NBBL å snakke om hvordan vi kan løse de mange utfordringene som preger dagens boligmarked. Blant annet at flere unge skal få mulighet til å eie egen bolig, samt hvordan Husbanken kan styrkes for å få bygget flere boliger til de som ikke får løst boligbehovet sitt i det ordinære boligmarkedet.

12