Skattemyndighetene snur og gir likevel borettslag dispensasjon

Skattemyndighetene snur og gir likevel borettslag dispensasjon

  • 30. juni 2023
I borettslag er det den enkelte boligeier som beskattes og får fradrag. Men dersom borettslaget har inntekter fra næring på mer enn 15%, vil fordelene ved boligbeskatning for den enkelte boligeier forsvinne. For skatteåret 2022 så det imidlertid ut til at Skatteetaten uten forvarsel hadde strammet inn sin praksis.

God sommer!

God sommer!

  • 27. juni 2023
Det er sommer og vi går inn i en tid da flere av oss ikke er like tilgjengelige for jobb, men mer for familie og venner. Eller rett og slett i stillhet med oss selv. I NBBL er sentralbordet stengt 10-28. juli. Du kan sende en e-post til nbbl@nbbl.no, men den blir ikke besvart før vi er tilbake.

Nesten to av tre forventer høyere boligpriser om ett år

Nesten to av tre forventer høyere boligpriser om ett år

  • 27. juni 2023
63 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for juni. – Husholdningene venter høyere priser og økte renter. Optimistiske prisforventninger kan bidra til å stimulere aktiviteten og etterspørselen i boligmarkedet, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Ny husleielov?

Ny husleielov?

  • 22. juni 2023
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere endringer i husleieloven. Formålet er å styrke leietakers rettigheter, og utvalget skal blant annet vurdere om kravene til minste leietid bør økes.

Regjeringens nasjonale forventninger til planlegging

Regjeringens nasjonale forventninger til planlegging

  • 21. juni 2023
Regjeringen la i går frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for de neste fire årene. Boligplanlegging får tydeligere prioritering, og borettslagsboliger og nye boligkjøpsmodeller blir fremhevet.

123