Kurs for medlemmer: Arv og skifte

Kurs for medlemmer: Arv og skifte

  • 29. mars 2019

Eurojuris Nord og OMT BBL inviterer medlemmer til kurs om arv og skifte. Kurset avholdes den 9. april kl. 18-20:00 i Dronningensgate 35.


Folket tror på stigende boligpriser

Folket tror på stigende boligpriser

  • 28. mars 2019
Boligmarkedsbarometeret tikket inn på 10 blank i mars, mer eller mindre uendret fra februar. Situasjonen i boligmarkedet med høy boligbygging og moderat prisvekst kan dermed se ut til å fortsette de nærmeste månedene.

En seier for eierlinjen, bomiljøet og beboerdemokratiet

En seier for eierlinjen, bomiljøet og beboerdemokratiet

  • 15. mars 2019
I 2014 kom NBBL med et konkret forslag til innskjerping av regelen om at ingen kan kjøpe mer enn to seksjoner i et boligsameie. - Det er veldig bra å se at dette nå går mot å bli vedtatt av et enstemmig Storting, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen.

Avhendingsloven: eksperiment med folks økonomi

Avhendingsloven: eksperiment med folks økonomi

  • 7. mars 2019
- Regjeringens forslag til endringer i avhendingsloven (tryggere bolighandel) har ikke vært gjennom en vanlig lovprosess, og det er ikke gjort en vurdering av konsekvensene. Forslaget vil derfor være et eksperiment med folks privatøkonomi, og bør sendes tilbake for en vanlig lovprosess, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Trygge boliger er FNs bærekraftsmål - nærmest fraværende i Mulighetsmeldingen

Trygge boliger er FNs bærekraftsmål - nærmest fraværende i Mulighetsmeldingen

  • 1. mars 2019
-Den norske eierlinja er vellykket og de aller fleste bor godt i egen bolig. Eierlinja har vært avgjørende for at fordelingen av formue i Norge er så jevn som den er* – og boligformue er jevnere fordelt enn annen formue. Boligpolitikken må også i framtiden være et bidrag til å bekjempe ulikhet, og bør prioriteres som et sosialt bærekraftsmål, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.