Boliger på forkjøpsrett uke 35

Boliger på forkjøpsrett uke 35

  • 31. august 2016
Les mer om forkjøpsrett her.

Hett marked krever kalde hoder

Hett marked krever kalde hoder

  • 26. august 2016
Spesielt i Oslo og store deler av det sentrale Østlandet er det kamp om boliger som er til salgs. Tilbudet er langt lavere enn etterspørselen, samtidig som boliglånsrenten er lav. Det gir høy temperatur i boligmarkedet.

Hett marked krever kalde hoder

Hett marked krever kalde hoder

  • 26. august 2016
Spesielt i Oslo og store deler av det sentrale Østlandet er det kamp om boliger som er til salgs. Tilbudet er langt lavere enn etterspørselen, samtidig som boliglånsrenten er lav. Det gir høy temperatur i boligmarkedet.

Befolkningsvekst, boligpriser og boligbehov

Befolkningsvekst, boligpriser og boligbehov

  • 26. august 2016
Befolkningsvekst og stigende boligpriser har bidratt til å øke igangsettingstillatelser av boliger i 2016. SSB sin statistikk viser at antall tillatelser i første halvår var 17 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2015.

Befolkningsvekst, boligpriser og boligbehov

Befolkningsvekst, boligpriser og boligbehov

  • 26. august 2016
Befolkningsvekst og stigende boligpriser har bidratt til å øke igangsettingstillatelser av boliger i 2016. SSB sin statistikk viser at antall tillatelser i første halvår var 17 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2015.

12345