Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

  • 30. mai 2016
Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker.

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

  • 30. mai 2016
Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker.

Kommuneproppen: Etterlyser satsing på eldre og bolig

Kommuneproppen: Etterlyser satsing på eldre og bolig

  • 23. mai 2016
NBBL deltok på høring om kommuneproposisjon 2017 på Stortinget i dag og etterlyste en sterkere satsing på eldre og boliger.

Kommuneproppen: Etterlyser satsing på eldre og bolig

Kommuneproppen: Etterlyser satsing på eldre og bolig

  • 23. mai 2016
NBBL deltok på høring om kommuneproposisjon 2017 på Stortinget i dag og etterlyste en sterkere satsing på eldre og boliger.

Enova må ha et tallfestet måltall

Enova må ha et tallfestet måltall

  • 20. mai 2016
Gi Enova et mål om minimum 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse innen 2030, er budskapet fra åtte organisasjoner til Stortingets energi- og miljøkomite.

1234