NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

  • 29. januar 2016
NBBL er positive til økt oppmerksomhet om den tekniske tilstanden på boliger. Likevel er vi imot at det skal lovfestes en plikt for meglere til å gi råd om en slik rapport bør innhentes.

NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

  • 29. januar 2016
NBBL er positive til økt oppmerksomhet om den tekniske tilstanden på boliger. Likevel er vi imot at det skal lovfestes en plikt for meglere til å gi råd om en slik rapport bør innhentes.

Varselskilt er ikke nok

Varselskilt er ikke nok

  • 25. januar 2016
Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i borettslaget må alltid sørge for at snø og is som kan rase ned blir fjernet, sier NBBL-advokat Henning Lauridsen

Varselskilt er ikke nok

Varselskilt er ikke nok

  • 25. januar 2016
Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i borettslaget må alltid sørge for at snø og is som kan rase ned blir fjernet, sier NBBL-advokat Henning Lauridsen

Boliger på forkjøpsrett uke 3

Boliger på forkjøpsrett uke 3

  • 21. januar 2016
Les mer om forkjøpsrett her.

123