Troen på høyere boligpriser stiger igjen

Troen på høyere boligpriser stiger igjen

  • 28. november 2018
Boligmarkedsbarometeret bryter en fallende trend og stiger fra 0,9 i oktober til 2,6 i november. Den moderate oppgangen skyldes økt tro på stigende boligpriser, samt noe lavere renteforventninger. Utviklingen indikerer fortsatt utflating i boligprisene.

Lov å klage på naboens julelys

Lov å klage på naboens julelys

  • 23. november 2018
Mange er godt igang med å pynte hus og leiligheter med lys til jul. Men hvem klager du til hvis naboens julepynting tar helt av?

Bærekraftige boligbyggelag

Bærekraftige boligbyggelag

  • 22. november 2018
- Boligbyggelag og bærekraft er som hånd i hanske. Boligbyggelagene har bærekraft i sine gener på en unik måte som skiller de fra andre aktører på boligmarkedet.

Opposisjonen på Stortinget vil styrke Husbanken

Opposisjonen på Stortinget vil styrke Husbanken

  • 15. november 2018
Både Ap, SV og Sp går inn for å øke Husbankens lånerammer i sine alternative statsbudsjetter. Nivået på økningene er de tre partiene derimot ikke enige om.

Søk støtte til fjerning av oljefyr før fristen går ut

Søk støtte til fjerning av oljefyr før fristen går ut

  • 12. november 2018
Fra 1. januar 2020 er det ulovlig å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Enova gir støtte ved bytte av oljefyr med gitte andre løsninger. Støttebeløpene reduseres i 2019, og forsvinner i 2020.