NBBL i Dagsavisen: Eldre trenger egnede boliger

NBBL i Dagsavisen: Eldre trenger egnede boliger

  • 29. september 2017
I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

NBBL i Dagsavisen: Eldre trenger egnede boliger

NBBL i Dagsavisen: Eldre trenger egnede boliger

  • 29. september 2017
I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

 NBBL svarer Aftenposten

NBBL svarer Aftenposten

  • 6. september 2017
Aftenposten vil avvikle BSU-ordningen og mener en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt er en bedre løsning. - Det er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU må videreføres og avgrenses til førstegangskjøpere, svarer NBBLs adm. Thor Eek i Aftenposten i dag.

 NBBL svarer Aftenposten

NBBL svarer Aftenposten

  • 6. september 2017
Aftenposten vil avvikle BSU-ordningen og mener en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt er en bedre løsning. - Det er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU må videreføres og avgrenses til førstegangskjøpere, svarer NBBLs adm. Thor Eek i Aftenposten i dag.

Små endringer i boligprisene

Små endringer i boligprisene

  • 5. september 2017
Svak prisutvikling på boligprisene i august.

12