Like nordiske byggeregler

Like nordiske byggeregler

  • 30. mai 2018
De nordiske boligministrene ønsker å få like byggeregler for de nordiske landene.

Grilling i borettslag og sameier

Grilling i borettslag og sameier

  • 24. mai 2018
Gjensynsglede med sol og varme har kickstartet grillsesongen. Det fører til at mange styrer i borettslag og sameier får spørsmål om grilling på balkongen. Er det noen lover og regler som omfatter dette?

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

  • 14. mai 2018
Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering.

Statlig satsing på fjernvarme hindrer innovasjon

Statlig satsing på fjernvarme hindrer innovasjon

  • 8. mai 2018
Hvor mange bygg utnytter i dag energifleksible muligheter? Hva er klimaeffekten av endringsforslagene? Kan ønskede effekter oppnås på en annen måte? Dette er blant spørsmålene NBBL stiller i forbindelse med sitt høringssvar til DiBK om endrede energiforsyningskrav i TEK for bygninger over 1000 m².

Dugnadsånd i Kværnerbyen

Dugnadsånd i Kværnerbyen

  • 4. mai 2018
Den norske dugnadsånden lever i beste velgående. Vi fikk være med når Turbinen borettslag arrangerte dugnad, og ble møtt av engasjerte folk som ville styrke fellesskapsfølelsen i nabolaget sitt.

12