Grønn oppvarming blir billigere

Grønn oppvarming blir billigere

  • 27. september 2023
Enova øker støtten til varmesentraler fra to til ni millioner kroner. – En gavepakke til alle som bygger eller eier bolig i norge, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Har dere bilder fra eldre- og senior-boligprosjekter?

Har dere bilder fra eldre- og senior-boligprosjekter?

  • 27. september 2023
NBBL er blitt invitert til et Bygg-reis-deg-arrangement om eldreboliger. I den forbindelse har vi fått tilbud om å vise fram noen bilder fra ulike eldre- og senior-boligprosjekter som er oppført eller oppføres i regi av boligbyggelag. Vi håper dere kan bidra med noen bilder som vi kan sette opp til en liten «Boligbyggelagenes eldreboligutstilling». 

«Men, jeg liker jo ikke å snekre!» – En artikkel om felles tiltak og innkjøp iverksatt av styret

«Men, jeg liker jo ikke å snekre!» – En artikkel om felles tiltak og innkjøp iverksatt av styret

  • 27. september 2023
På Vollebekk i Oslo har Obos etablert sin Living Lab. Her bor det til sammen 51 mennesker som bidrar til forskning på bolig og bokvalitet. Nå har det kommet flere interessante resultater.

2 av 10 tror boligprisene vil være lavere om ett år 

2 av 10 tror boligprisene vil være lavere om ett år 

  • 26. september 2023
Samtidig venter 5 av 10 at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for september. Boligprisforventningene er om lag uendret fra august, og markert lavere enn før sommeren. 

Endelig kommer investeringsstøtte til energitiltak

Endelig kommer investeringsstøtte til energitiltak

  • 25. september 2023
Endelig innfører regjeringen og Enova en egen ordning med investeringsstøtte til energitiltak i norske borettslag og sameier.

123