Har dere bilder fra eldre- og senior-boligprosjekter?

Har dere bilder fra eldre- og senior-boligprosjekter?

NBBL er blitt invitert til et Bygg-reis-deg-arrangement om eldreboliger. I den forbindelse har vi fått tilbud om å vise fram noen bilder fra ulike eldre- og senior-boligprosjekter som er oppført eller oppføres i regi av boligbyggelag. Vi håper dere kan bidra med noen bilder som vi kan sette opp til en liten «Boligbyggelagenes eldreboligutstilling». 
NBBL er blitt invitert til et Bygg-reis-deg-arrangement om eldreboliger. I den forbindelse har vi fått tilbud om å vise fram noen bilder fra ulike eldre- og senior-boligprosjekter som er oppført eller oppføres i regi av boligbyggelag. Vi håper dere kan bidra med noen bilder som vi kan sette opp til en liten «Boligbyggelagenes eldreboligutstilling». 

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x