Se bilder: Energieffektivisering på dagsordenen

Se bilder: Energieffektivisering på dagsordenen

  • 26. januar 2018
Godt oppmøte, dyktige innledere og engasjerende debatt gjorde frokostmøtet vårt 25. januar til en suksess. Temaet var energieffektivisering i ekisterende bygg; Hvordan nå 10 twh-målet?

Se bilder og videoer: Energieffektivisering på dagsordenen

Se bilder og videoer: Energieffektivisering på dagsordenen

  • 26. januar 2018
Godt oppmøte, dyktige innledere og engasjerende debatt gjorde frokostmøtet vårt 25. januar til en suksess. Temaet var energieffektivisering i ekisterende bygg; Hvordan nå 10 twh-målet?

Regjeringen mener rivning av gamle bygg gir viktige bidrag

Regjeringen mener rivning av gamle bygg gir viktige bidrag

  • 25. januar 2018
Stortinget har vedtatt at det skal spares 10 Twh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Regjeringen svarer med at det ikke trengs nye virkemidler for å nå målet, men at rivning av gamle bygninger er et viktig tiltak.

Borettslag og sameiers ansvar for snø og is

Borettslag og sameiers ansvar for snø og is

  • 18. januar 2018
Is og snø som raser ned fra taket kan få katastrofale konsekvenser for den som rammes. Borettslag og sameier må derfor gjøre hva de kan for å forebygge ras.

Jeløya-plattformen: Fortsetter det boligpolitiske arbeidet

Jeløya-plattformen: Fortsetter det boligpolitiske arbeidet

  • 15. januar 2018
Tilrettelegging for digitale plan- og byggesaksprosesser, stimulering til oppgradering av eldre boliger, styrking av forbrukernes interesser ved bolighandel, privates mulighet til å bygge trygghetsboliger, samt forsterkede tiltak mot hyblifisering, er alle saker som NBBL har jobbet for og som nå også står i den nye regjeringsplattformen.

12