Gjenåpning OMT BBL med begrenset åpningstid

Gjenåpning OMT BBL med begrenset åpningstid

  • 15. mai 2020

Samfunnet åpner gradvis opp igjen. Fra mandag 18. mai gjør OMT BBL det samme, og åpner kontoret for besøkende.