Tilskudd til heis lønner seg

Tilskudd til heis lønner seg

  • 31. oktober 2017
Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

  • 30. oktober 2017
Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha?

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

  • 27. oktober 2017
På kommunal- og forvaltningskomitéen statsbudsjetthøring oppfordret NBBL komitéen medlemmer om å styrke Husbankens låneramme og gi den en mer aktiv rolle i boligpolitikken. NBBL etterlyste kreativitet og vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringene i boligsektoren. 

Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

  • 27. oktober 2017
NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

Statsbudsjett 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

Statsbudsjett 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

  • 27. oktober 2017
NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

123