Statsbudsjett 2018: Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden

Statsbudsjett 2018: Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden

  • 12. oktober 2017
Både redusert tilskudd til heis og enøk-tiltak i eksisterende bebyggelse blir svekket i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Det gir boliger som hverken er tilpasset den kommende eldrebølgen eller behovet for å redusere energibruken.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017.

  • 3. oktober 2017
Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017

Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017

  • 3. oktober 2017
Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

123