Blogg: Hjelp til å være selvhjulpen

Blogg: Hjelp til å være selvhjulpen

  • 23. oktober 2017
Lengst mulig selvhjulpen i egen bolig og styrket hjemmeomsorg er målene. Satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er tiltakene. Utfordringen er at norske boliger i liten grad er egnede seniorboliger.

NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene kan snu allerede til neste år

NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene kan snu allerede til neste år

  • 20. oktober 2017
Boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i NBBLs ferske kvartalsrapport fra NBBL. Der legges det til grunn at en rekordlav rente og en bedring i økonomien vil styrke boligprisene.

Statsbudsjett 2018: Husbanken krympes

Statsbudsjett 2018: Husbanken krympes

  • 16. oktober 2017
NBBL er kritiske til at Regjeringen går inn for å redusere Husbankens låneramme med 1 milliard, fra 18 til 17 milliarder.

Statsbudsjett 2018: Tafatt om leie-til-eie

Statsbudsjett 2018: Tafatt om leie-til-eie

  • 13. oktober 2017
Leie-til-eie var et mye omtalt tema da bolig ble diskutert i høstens valgkamp. Noen satsing på dette er det imidlertid vanskelig å få øye på i statsbudsjettet. Regjeringen varsler kun at Husbanken vil prioritere arbeidet med å stimulere til flere leie-til-eie-prosjekter for varig vanskeligstilte. 

Statsbudsjett 2018: Ungdom har ingen grunn til å juble

Statsbudsjett 2018: Ungdom har ingen grunn til å juble

  • 13. oktober 2017
I forbindelse med valgkampen lanserte NBBL forslag på fem tiltak som kunne gjøre det enklere for ungdom på boligmarkedet. Nå foreligger regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, og NBBL må bare konstatere at her har vi hatt null uttelling.

123